Analytické myslenie a riešenie problémov

Analytické myslenie je špecifický spôsob myslenia, ktorý vám pomáha zhromažďovať a skúmať informácie a hľadať najlepšie riešenia problémov rôznych typov. Je užitočné pri prijímaní jednoduchých každodenných rozhodnutí, ako aj pri riešení problémov na pracovisku. Zamestnávatelia majú radi pracovníkov so silnou schopnosťou analytického myslenia, pretože sú samostatní, vedia zbierať a skúmať informácie a riešiť problémy. Čo znamená byť analytickým mysliteľom? Znamená to, že ste schopný zhromažďovať informácie, porozumieť im a využiť ich na riešenie problémov. Tiež to znamená myslieť nezávisle a pri uvažovaní používať rozum a logiku. Nikdy nesmiete niečomu dôverovať len preto, že to niekto povedal alebo preto, že ste to niekde čítali a vždy sa snažiť si urobiť vlastný prieskum a zistiť, čo je v skutočnosti pravda. Tiež to znamená, byť kritický k svojim činom a spôsobu myslenia a vždy hľadať spôsob, ako sa zlepšiť. Byť úprimný k svojim slabostiam a chybám môže byť však ťažké.
Väčšinu problémov môžete vyriešiť pomocou schopnost analyticky myslieť. Predtým, ako sa rozhodnete, ako problém vyriešiť, musíte o ňom najskôr zhromaždiť čo najviac informácií. Potom musíte tieto informácie kriticky preskúmať, aby ste zistili, čo je pravdivé a užitočné a čo nie. Predtým, ako začnete konať, musíte premýšľať o tom, či budú mať vaše akcie nejaké negatívne dopady a ako sa im môžete vyhnúť alebo ich minimalizovať. Existuje veľa stratégií na riešenie problémov, ktoré môžete použiť. Medzi najbežnejšie a najužitočnejšie patria IDEAL, pravidlo 80/20 a skupinová diskusia. Niektoré problémy sú veľmi veľké a ťažko sa riešia. Pri problémoch, ako je tento, musíte myslieť „mimo hraníc“ a mať realistický cieľ, aby ste ich zvládli, napriek tomu, že ich nedokážete úplne vyriešiť.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR