3. februarja 2020 je Društvo DISORA projekt SkillsUp predstavilo Zavodu za zaposlovanje v Mariboru. Predstavniki zavoda so izrazili veliko zanimanje za project. Dogovorili smo se, da jim bomo čez šas predstavili rezultate projekta.