3. 12, 2019 je projektnega partnerja E-SCHOOL obiskal Vatopoulos Konstantinos, član organizacije DIAS, ki se ukvarja s poklicnim in vseživljenjskim izobraževanjem. Vatopoulos Konstantinos je izobraževalec, psihopedagog in karierni svetovalec. Projekt je ocenil za zanimiv in koristen. Povedal je, da bodo rezultati projekta, ker pomagajo razvijati talente in mehke veščine brezposelnih, koristni pri njegovem delu. Projektu je pripravljen nudity podporo in uporabljati projektne rezultate. Sestanek je bil produktiven in je vzpstavil neposredno vez med organizacijami.