Namen projekta je izboljšati kakovost izobraževanja odraslih na področju kariernega svetovanja, razvijanje talentov in mehkih veščin brezposelnih, da bodo lažje našli zaposlitev in zadovoljstvo v življenju. Namen projekta je tudi vzpostavitev mednarodnega sodelovanja.
Na spletni strani se nahajajo intelektualni rezultati projekta: spletni test, spletna učna gradiva in učni videi. Za potrebe vodenja projekta, razdelitev nalog in izdelave intelektualnih rezultatov smo organizirali štiri projektne sestanke. Organizirali smo tudi dve aktivnosti poučevanja, usposabljanja in učenja ter en multiplikativni dogodek.

  1. Brezposelni – sodelovali so v multiplikativnem dogodku, kjer so spoznali projektne rezultate in imeli priložnost preizkusili spletne teste in učna gradiva. Sodelujoči posamezniki so bili skrbno izbrana na podlagi kriterijev določenih v projektni prijavi.
  2. Osebje partnerjev – sodelovali so pri vodenju projekta in na projektnih sestankih, pripravljali so intelektualne rezultate. Sodelovali so tudi na izobraževalnih aktivnostih, ki jih je koordinator projekta pripravila na Slovaškem in v Grčiji.
  3. Projektno osebje je vsak partner izbral na podlagi strokovnosti. Karierni svetovalci – sodelovali so v izobraževalnih aktivnostih in na multiplikativnem dogodku. Vsa partner je svetovalce v svoji državi izbral na podlagi njihovega strokovnega znanja.

V projektu so nastali naslednji rezultati:

  1. Sodelujoči brezposelni so prejeli karireno svetovanje in opravili testiranje.
  2. Kakovostno in prosto dostopno gradivo za osebni razvoj in razvijanje mehkih veščin.
  3. Gradivo bodo lahko uporabljali brezposelni, kakor tudi karierni svetovalci in trenerji.
  4. Test za ugotavljanja potencialov brezposelnih.
  5. Orodje za samevalvacijo učnega napredka brezposelnih.
  6. Novo partnerstvo med sodelujočimi organizacijami, ki bo sodelovanje nadaljevalu tudi po koncu projekta.

 

Pričakujemo, da bodo partnerske organizacije po zaključku projekta sposobne nuditi bolj kakovostno karierno svetovanje in svetovanje za razvoj mehkih veščin na področju izobraževanja odraslih.