METODOLOGIJA

Za boljše razumevanje testa skillsup in za lažje razlaganje rezultatov testa smo pripravili metodologijo za obe ciljni skupini projeta: karierne svetovalce in brezposelne. Metodologija pojasnjuje tudi potek nastanka testa, podaja definicijo 10 izbranih mehkih veščin in daje napotke za karierno svetovanje iz vidika obeh ciljnih skupin.

Karierni svetovalci

Metodologija temelji na teoriji poklicne psihologije (Hollandova teorija). Razvoj testnega modela se osredotoča na “skladnost”, ki jo Holland (1997) definira kot podobnost oziroma združljivost posameznikove osebnosti z vrsto dela ali delovnega okolja, v katerem se ta posameznik nahaja, ob tem pa je skladnost na splošno razumljena kot ujemanje med osebnostjo in poklicno izbiro.

VEČ O TEM

Brezposelni

Test SkillsUp je bil ustvarjen posebej za brezposelne, ki iščete službo v lokalnem okolju ali širše v EU. Primeren je tudi za tiste, ki želijo najti najboljše delovno mesto in v najboljši možni meri uresničiti svoje potenciale glede na svoje znanje, sposobnosti in ambicije. Test ponuja enostavno in preprosto metodo, po kateri lahko ugotovite, kakšen osebnostni tip ste. Pri tem upošteva, da je vsak človek edinstven.

VEČ O TEM