METHODOLOGIJA ZA KARIERNE SVETOVALCE

Metodologija testa temelji na teoriji poklicne psihologije (Hollandova teorija).  Razvoj testnega modela se osredotoča na “skladnost”, ki jo Holland (1997) definira kot podobnost oziroma združljivost posameznikove osebnosti z vrsto dela ali delovnega okolja, v katerem se ta posameznik nahaja, ob tem pa je skladnost na splošno razumljena kot ujemanje med osebnostjo in poklicno izbiro.

Zasnova metodologije temelji na “skladnosti”, ker številne študije domnevajo, da ujemanje med zahtevami delovnega okolja in sposobnostmi zaposlenega, da jih izpolni, daje različne pozitivne izide:

 1. zmanjšanje stresa in obremenitev, anksioznosti, izostanka z dela ter fluktuacije;
 2. izboljšanje fizičnega in mentalnega zdravja, čustvene stabilnosti, prilagajanja, stremljenja k ciljem, spoprijemanja s situacijami, odnosa do učenja in poklicne izbire;
 3. povišana raven kreativnosti, motivacije, izvedbe dela, poklicnega uspeha, karierne gotovosti, predanosti in zadovoljstva pri delu ter delovne morale.

 

Veljavnost metodologije:
Končni rezultati so temeljito pregledani in preverjeni. Vsi podatki udeležencev testa so zbrani na podlagi povratnih informacij testirancev o izkušnji testa in njihovim zadovoljstvom s končnimi rezultati.

 

Hollandova teorija je vsesplošno sprejeta veljavna in uporabna za razlago različnih tipov osebnosti. Zagotavlja trdno osnovo za pridobivanje podatkov, testirancem pa ponudi privlačno uporabniško izkušnjo.

Čeprav se uporablja osnovni koncept Hollandove teorije, so testna vprašanja prilagojena tako, da odražajo sodobni čas. Test SkillsUp odraža osebnost v šestih dimenzijah (realistična, preiskovalna, umetniška, družbena, podjetna, konvecionalna). Vsaka dimenzija olajša razumevanje določenih osebnostnih lastnosti, veščin in sposobnosti. Na merjenje vsake dimenzije se osredotoča pet do šest vprašanj.

Test je sestavljen iz 33 vprašanj. Naši koncepti (dimenzije) a merjenje uporabljajo nominalne in intervalne merilne lestvice. Meritve na nominalni ravni zajemajo dve dihotomni kategoriji. V primeru, da kakovost lastnosti, veščin in sposobnosti lahko količinsko opredelimo, uporabljamo intervalno lestvico, na kateri so vprašanja in izjave ovrednotene na šeststopenjski lestvici (izvajalec testa lahko razlikuje med možnostmi, npr. spremenljivke se gibljejo od nič do absolutno). Osredotočili smo se na preproste, hitre, privlačen in intuitivne možnosti odgovarjanja. Za koncepte, ki jih je enostavno izraziti s slikami, naš test omogoča vizualni odgovor. Za preveč abstraktne ali preveč specifične koncepte pri odgovorih uporabljamo besedilne možnosti. Osredotočili smo se na celovit pristop tako pri zasnovi vprašanj, ki zajemajo vseh šest RIASEC dimenzij, kot tudi k čim bolj ekonomični razporeditvi lestvic z več možnimi odgovori. Na tak način smo primerne poklice povezali z raznolikimi osebnostnimi profili.

Pisna verzija vseh vprašanj se nahaja v prilogi št. 1.

Jezikovne različice testa: Končna verzija testa SkillsUp bo dostopna v jezikih držav partneric projekta: slovaščini, češčini, grščini, slovenščini in tudi v angleščini.

Trajanje testa: 10-20 minut.

Oblika testa: vrednotenje in rezultati so na voljo na spletu.

Kaj rezultati testa razkrijejo udeležencem:

 • Tip osebnosti, uporabljen v testu, temelji na RIASEC kodi. Po Hollandovi metodi so ljudje in delovna okolja razvrščeni v šest kategorij: R – realističen, I – preiskovalni, A – umetniški, S – socialni, E – podjetni in C – konvencionalen, z okrajšavo RIASEC.
 • Karakteristike udeleženca prevladujejo v osebnostnem tipu.
 • Močne točke in mehke veščine, ki jih je treba razviti.
 • Šibke točke, ki jih je treba upoštevati.
 • Pet predlogov za delovna mesta v treh različnih sektorjih.

 

 

Vsebina rezultatov preskusov se opira na Hollandovo metodologijo, RIASEC kodo. Priporočila za razvoj nekoliko navdihuje tudi svetovno znana filozofija Clifton Strengthsfinder. Na podlagi tega je mogoče analizirati in opredeliti prednosti in talente, kar vodi do opredelitve ustreznega ali celo sanjskega poklica.

Dostop do testa: Test se nahaja na spletni platformi z neomejenim in brezplačnim dostopom za vse, ki imajo internetno povezavo. Povezava do testa: https://quiz.skills-up.eu/

 • Rezultati testa so izrecno prilagojeni trgu dela v partnerskih državah in širše v EU in so večinoma namenjeni brezposelnim.
 • Test se osredotoča predvsem na razkrivanje močnih točk udeležencev in ne njihovih šibkosti.
 • Rezultati testa prikažejo 3 mehke veščine, ki jih lahko udeleženec razvije in preuči s pomočjo naših učnih gradov (PDF dokumenti in videoposnetki).
 • Test je namenjen razvoju talentov in močnih točk in združevanju pristnosti in zadovoljstva poklicnega in osebnega življenja. Omogoča sodoben in k uporabniku usmerjen pristop.
 • Rezultati testa omogočajo širok vpogled, na podlagi katerega se lahko udeleženci testa izognejo negativnim dogodkom in čustvom na karierni poti, npr. pomanjkanju samozavesti.
 • Namesto v izginjajoče poklice je usmerjen v službe prihodnosti, po katerih se danes na trgu dela najbolj povprašuje.
 • Test je brezplačen, preprost, hiter, anonimen in uporaben.
 • Možnost udobnega reševanja na spletu s pomočjo računalnika ali mobilnega telefona.

Rezultati testa nudijo informacije o karakteristikah udeleženca (osebnostni tip) in priporočilo najprimernejšega poklica na trgu dela v določeni državi EU. Testni rezultati podajajo nasvete za karierni razvoj brezposelne osebe pred zaposlitvijo in po njej. Za udeležence smo ustvarili koristno učno gradivo in orodja v obliki PDF dokumentov in video posnetkov za podporo pri razvoju mehkih veščin. Rezultati testa bodo poklicnim svetovalcem pomagali poenostaviti delo in zagotoviti boljšo storitev.

 •  

● Ugotovitavljanje najprimernejšega poklica in največjega potenciala brezposelne osebe.
● Razkrivanje specifičnih močnih točk za vsako vrsto osebnosti posebej.
● Informacije o potencialnih šibkih točkah posamezne vrste osebnosti, v izogib morebitnim nadaljnjim neuspehom.
● Ugotovljanje osebnostnega tipa testiranca in katere mehke veščine mora razviti, da poveča svojo konkurenčno prednost na trgu dela.
● Pridobivanje različnih nasvetov in idej o možnih primernih delovnih mestih v panogi določene države EU, glede na osebnostni tip udeleženca in potrebe panoge.
● Predstavlja delovno orodje za poklicne svetovalce.

Za brezposelne osebe in njihov večji uspeh na trgu dela smo opredelili deset mehkih veščin. Te vnaprej izbrane mehke veščine lahko brezposelni osebi pomagajo bistveno lažje in hitreje najti primernejšo zaposlitev.
1. Komunikacija/Sodelovanje
2. Proaktivnost
3. Prilagodljivost/Fleksibilnost
4. Smisel za delo z ljudmi/strankami
5. Ustvarjalnost
6. Vodenje
7. Doseganje rezultatov, uspešnost, ambicioznost in usmerjenost k ciljem
8. Analitičnost/Reševanje problemov
9. Načrtovanje/Organizacija
10. Učenje

Kategorije glede na osebnostne tipe:
Po Hollandovi metodi so ljudje in delovna okolja razvrščeni v šest kategorij: R – realističen, I – preiskovalni, A – umetniški, S – socialni, E – podjetni in C – konvencionalni, običajno predstavljeno z okrajšavo RIASEC.

Realistični ljudje so ponavadi samozavestni in tekmovalni. Zanimajo jih dejavnosti, ki zahtevajo gibalno koordinacijo, spretnost in moč. Ljudje z realistično osebnostjo se običajno raje aktivno soočijo, kot pa da bi o njej le govorili in razmišljali.
Všeč so jim konkretni pristopi k reševanju problemov, ne pa abstraktna teorija. Običajno jih bolj zanimajo znanstvena oziroma tehnična področja dela kot dela v kulturi in na umetniških področji. Želijo delati s konkretnimi PREDMETI.

Preiskovalni tipi osebnosti raje razmišljajo in opazujejo kot pa ukrepajo. Raje organizirajo in analizirajo podatke, da bi jih sami razumeli, kot pa da bi prepričevali druge. Raje kot skupinsko imajo individualno delo. Radi delajo s PODATKI.

Umetniški tip ljudi je običajno ustvarjalen, odprt, nagnjen k pobudam, izviren, občutljiv, neodvisnen in čustven. Ne marajo strukture in pravil, vendar imajo radi naloge, ki vključujejo ljudi ali fizične spretnosti. Pogosteje kot drugi tipi osebnosti izražajo svoja čustva. Radi razmišljajo, organizirajo in interpretirajo umetniške in kulturne teme. Radi se ukvarjajo z IDEJAMI in STVARMI.

Socialni tip ljudi zadovoljuje svoje potrebe s poučevanjem ali pomočjo drugim. Od realističnega in preiskovalnega tipa se razlikujejo po tem, da jih bolj privlači iskanje tesnih odnosov z drugimi ljudmi. Nimajo preveč radi fizičnih in intelektualnih aktivnosti. Radi delajo z LJUDMI.

Podjetni ljudje so dobri govorniki in to veščino uporabljajo za vodenje ali prepričevanje drugih. Cenijo in si želijo ugled, moč, denar in status in se običajno potegujejo za te stvari. Radi delajo z LJUDMI in PODATKI.
Konvencionalni tipi ljudi imajo radi pravila in predpise ter poudarjajo samokontrolo. Želijo si strukture in reda ter ne marajo nestrukturiranega ali nejasnega dela ter medosebnih situacij. Vrednotijo ugled, moč in status. Radi delajo s PODATKI.
Zahtevane mehke veščine za vsako vrsto osebnosti:
Na podlagi kode RIASEC smo opredelili mehke spretnosti, za katere je priporočljivo, da jih razvije vsak tip osebnosti:

● R – Realistično – Izvajalci
– Proaktivnost
– Doseganje rezultatov, uspešnost, ambicioznost in usmerjenost k ciljem
– Načrtovanje/Organizacija

● I – preiskovalni – misleci
– Analitičnost/Reševanje problemov
– Učenje

● A – Umetnik – Ustvarjalci
– Prilagodljivost/Fleksibilnost
– Ustvarjalnost
– Učenje

● S – Social – Pomočniki
– Komunikacija/Sodelovanje
– Smisel za delo z ljudmi/strankami
– Vodenje

● E – podjetno – prepričevalci
– Komunikacija/Sodelovanje
– Proaktivnost
– Prilagodljivost/Fleksibilnost
– Smisel za delo z ljudmi/strankami
– Ustvarjalnost
– Vodenje
– Doseganje rezultatov, uspešnost, ambicioznost in usmerjenost k ciljem
– Učenje

● C – Konvencionalni – organizatorji
– Ustvarjalnost
– Vodenje
– Doseganje rezultatov, uspešnost, ambicioznost in usmerjenost k ciljem
– Analitičnost/Reševanje problemov
– Načrtovanje/Organizacija
– Smisel za delo z ljudmi/strankami
– Komunikacija/Sodelovanje
– Proaktivnost

Test, ki je nastal v projektu SkillsUp, je namenjen tistim skupinam brezposelnih, ki najtežje najdejo zaposlitev in iščejo nizko kvalificirana delovna mesta. Namenjen je tistim, ki imajo največ srednješolsko izobrazbo. V partnerskih državah in EU so to predvsem:
Slovenija: brezposelne osebe starejše od 55 let z osnovno in srednješolsko izobrazbo. Večji odstotek brezposelnih so ženske;
Grčija: brezposelne osebe med 30 in 44 letom, s srednješolsko izobrazbo;
Češka: brezposelni iskalci dela, stari od 25 do 40 let. Število zaposlenih, mlajših od 40 let, se je zmanjšalo. Vse več ljudi, starejših od 40 let, išče službo. Večina delavcev prihaja iz tujine. V okviru posameznih evropskih projektov je na voljo pomoč in podpora za ogrožene skupine, kot so mladi in starejši od 50 let. Pomoč izvaja češki urad za delo s tečaji za prekvalifikacije. Najbolj iskani so mladi delavci, stari do 40 let, ki imajo vsaj srednjo izobrazbo in jih je mogoče prekvalificirati;
Slovaška: brezposelni, stari približno 35 let, s srednješolsko izobrazbo. Najbolj ranljiva je skupina nizko kvalificiranih delavcev, ki bi potrebovali prekvalifikacijo, da bi bili konkurenčni na trgu dela. Do leta 2024 sveži diplomanti ne bodo zadostili povpraševanju na trgu dela.
Evropski trg na splošno: brezposelni kandidati, stari od 25 do 45 let, z večinoma srednješolsko izobrazbo, idealno z znanjem tujih jezikov. Dandanes je v večini evropskih mest za večino delovnih mest obvezno znanje angleščine. Če govorite nemško, vas trenutno iščejo številna podjetja po vsej Evropi! Prav tako so zelo iskani in zaželeni delavci z znanjem francoščine, nizozemščine in španščine, sledijo jim italijanščina in skandinavski jeziki (švedščina, danščina, norveščina in finščina).

V vsaki partnerski državi smo izbrali delovna mesta v panogah, ki jih lokalni trg dela najbolj potrebuje. Osredotočili smo se na ključne panoge in delovna mesta v Evropi na splošno in tudi v državah partnericah. V vseh državah je opazno pomanjkanje usposobljenih ali motiviranih zaposlenih. Vse podhranjene panoge in poklice v Evropi in partnerskih državah smo iskali v različnih uradnih virih in zanje našli ustrezne dokaze na naslednjih portalih.

Kako so bile izbrane ključne panoge in poklici po državah:
Slovenja: na podlagi podatkov, ki nam jih je 10. februarja 2019 podal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, smo izbrali 5 sektorjev in 15 delovnih mest. Podali so tudi dodatno razlago o podatkih, ki so jih imeli, in zakaj niso bili 100% popolni.
Pri razlagi podatkov je treba upoštevati, da je 12. aprila 2013 začel veljati zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)), po katerem ni več potrebno registrirati prostega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje.
Delodajalci, ki niso del javnega sektorja ali niso poslovni subjekti v večinski lasti države, lahko sami objavijo prosta delovna mesta, ne da bi o tem obvestili Zavod RS za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje zato nima informacij o vseh prostih delovnih mestih v državi.
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost
https://drive.google.com/file/d/1F7h1lMcy5G-jj49o0PreRtjCtGSwYIvq/view

Grčija: 5 sektorjev in 15 delovnih mest smo izbrali z orodjem „Mehanizem diagnoze potreb na trgih dela“, ki deluje v Grčiji od prvega polletja 2016.
(https://lmd.eiead.gr/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF % 83% CE% B9% CE% B1-% CE% AD% CE% BA% CE% B8% CE% B5% CF% 83% CE% B7-2019)
Merjenje stanja na trgu dela za izboljšanje politike zaposlovanja in zmanjšanja neusklajenosti znanj in veščin.
Upravljanje tega orodja je skupno:
● grško ministrstvo za delo koordinira njegov razvoj in delovanje;
● Nacionalni inštitut za delo in človeške vire EIEAD je znanstveni organ, odgovoren za mehanizem;
● znanstveni odbor strokovnjakov nudi nasvete in priporočila za stalno izboljševanje poslovanja;
● Nacionalni odbor za zaposlovanje, ki ga sestavljajo visoki državni uradniki (generalni sekretarji, uprava javnih organov), socialni partnerji in drugi deležniki, so obveščeni o rezultatih, da se zagotovi njihova ustrezna uporaba.

Češka: vir za 5 najboljših panog in 15 delovnih mest je bil portal EURES, ki objavlja trenutni pregled trga dela. https://bit.ly/2W3r04H v različnih panogah.
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se?app=2.5.1-build-0
Vključili smo tudi najbolj obiskana zaposlitvena portala na Češkem, in sicer: Profesia.cz in Jobs.cz https://www.profesia.cz/prace/seznam-pracovnich-pozic/ in
https://www.jobs.cz/en/
Ustrezne informacije in statistične podatke o deficitarnih poklicih na vseh ravneh smo našli na portalu urada za trg dela “Urad Prace” https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
Mednarodna organizacija dela nam je posredovala podatke:
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang–en/index.htm
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main#/search
Na ekonomsko usmerjenih portalih smo poiskali tudi dodatne informacije in novice o potrebnih delovnih mestih in panogah: Aktualne.cz in IDNES.cz v rubriki Finance, podjetništvo in delo. Poleg tega na spodnjih povezavah preverjamo zaposlitvene trende in prihodnja delovna mesta:
https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/prace-zamestnani-remeslo-trh-prace.A180222_165858_podnikani_kho
https://zpravy.aktualne.cz/finance/trh-prace/r~f409eece314011ea858fac1f6b220ee8/v~sl:d89585845a473d13d2899be2a4574db5/

Slovaška: za prepoznavanje najboljših 5 sektorjev in 15 predlaganih delovnih mest na slovaškem trgu dela smo uporabili podatke iz različnih uradnih virov.
1. Analiza in napovedi slovaškega trga dela do leta 2025: https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy
To nam je pomagalo določiti 5 najbolj relavantnih sektorjev.
2. Nato smo podatke iz prvega vira združili s podatki slovaškega urada za delo: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily. html? page_id = 806803.
Nato smo v 5 izbranih sektorjih opredelili 15 predlaganih delovnih mest. Operirali smo s podatki, ki opredeljujejo deficitarne poklice na Slovaškem.
Preučevali smo tudi sedanje in prihodnje razmere na slovaškem trgu dela s pomočjo največje platforme za iskanje zaposlitve na Slovaškem: https://www.profesia.sk/ in nacionalnih časopisov: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zverejnili- zoznam-nedostatkovych-povolani-vseobecni-lekari-chybaju-vsade /

Evropa: za določitev 5 najboljših panog in 15 delovnih mest za celotno Evropo smo se poglobili v vire, kot je CEDEFOP – Evropski center za razvoj in poklicno usposabljanje: Pomanjkanje veščin v Evropi: Po katerih poklicih je povpraševanje – in zakaj.
Isti vir vsebuje informacije o najbolj iskanih delovnih mestih v Evropi in zakaj so potrebna:
https://www.cedefop.europa.eu/files/9115_en.pdf in o napovedih razvoja veščin, kar smo izvedeli tukaj: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Kot drugi veljaven vir smo izbrali EUROSTAT, ki zagotavlja večinoma statistiko in ocene zaposlenosti diplomantov, ki so tudi naša ciljna skupina:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_rates_of_recent_graduates#Employment_rates_of_recent_graduates.

Poiskali smo tudi ustrezne informacije o najbolj iskanih delovnih mestih v Evropi za naslednja desetletja:
https://www.talentsearchpeople.eu/en/blog/453-the-10-most-in-demand-jobs-in-europe-for-the-next-decade/
Portal z evropskimi jezikovnimi delovnimi mesti skupaj s portalom Europelanguagejobs.com nas obvešča o najbolj iskanih državah in delovnih mestih v Evropi.
https://www.europelanguagejobs.com/blog/working-europe-most-demanded-countries-languages-sectors
Dragocen seznam o najbolj iskanih delovnih mestih v Evropi in po svetu ponuja britanski portal: https://www.michaelpage.co.uk/minisite/most-in-demand-professions/

Namen testa SkillsUp je pomagati brezposelnim ljudem najti pravo delovno mesto na lokalnem trgu dela in jim hkrati omogočiti, da razvijejo svoje mehke veščine, povečajo svoje močne točke in omilijo šibke točke, še preden dobijo službo. Sposobnosti, ki jih posameznik lahko razvije, je zmeraj mogoče nadgraditi tudi po nastopu dela. Zato ponujamo učna gradiva, ki uporabnikom testa SkillsUp pomagajo razviti mehke veščine. Učni del platforme SkillsUp prinaša izobraževalne videoposnetke in PDF učno gradivo.
Usmerjanje kariernega svetovalca je za brezposelno osebo nenadomestljivo v procesu iskanja zaposlitve, priprave na razgovor in izbiro prave poti za osebno samouresničitev.
Izkušeni in usposobljeni poklicni svetovalci morajo zagotavljati kakovostno poklicno usmerjanje. Poklicno svetovanje je profesionalni postopek, ki brezposelnim pomaga, da bolje spoznajo sami sebe in svoje poklicne želje ter jih podpira pri oceni lastnih realnih možnosti in ustvarjanju smiselne poklicne prihodnosti. Test SkillsUp pomaga tudi kariernim svetovalcem, da svoje storitve razširijo z novimi orodji.
Metodologija testa SkillsUp neposredno nagovarja potrebe brezposelnih oseb, diplomantov, kakor tudi oseb s samo srednješolsko izobrazbo, ki lahko delajo na nizko kvalificiranih delovnih mestih. V panogah so bila izbrana nizko kvalificirana delovna mesta, s pomanjkanjem zaposlenih in najbolj iskanimi delovnimi mesti na lokalnem trgu. Brezposelnim osebam bi moral test pokazati nove ideje in namige, v katero smer naj vodijo svoj karierni razvoj.

● Vzpostavite odnos s stranko.
● Najprej raziščite položaj stranke in predlagajte nabor kariernih idej.
● Če je potrebno, jim pomagajte zapolniti vrzeli v njihovem znanju.
● Poskušajte jih razumeti in se dogovoriti o ukrepih (določanje ciljev), ki jim omogočajo napredek.
● Uporabljajte odprta vprašanja.
● Povzemite strankino zgodbo z uporabo vaših svetovalnih veščin.
● Pomagajte ji do smiselne kariere, poskušajte razumeti njene vrednote in talente/močne točke.
● Pomagajte ji izboljšati uspešnost na razgovorih za delo. Usmerite jo k uporabi mreženja, svetovanja in samozagovorništva za razvoj organizacije in sistemov, znotraj katerih bo lahko uspešno poklicno delovala.
● Naučite jo razumeti prepletenost izobraževanja, usposabljanja in sprejemanja kariernih odločitev na spreminjajočem se trgu dela.
● Pomagajte ji prepoznati poklicne cilje in kako jih doseči z analizo izkušenj in predhodnega znanja.
● Brezposelnim omogočite, da ocenijo svoje močne točke in jih znajo uporabiti za uspešno kandidiranje in poklicni uspeh.
● Pomagajte jim prepoznati možnosti nadaljnjega izobraževanja in prekvalifikacije.
● Pomagajte jim izpolniti IKIGAI concept, če imajo teđave pri določanju glede svojih močnih točk, kaj radi počnejo, za kaj lahko dobijo plačilo in kaj svet potrebuje od njih. Več informacij o konceptu IKIGAI najdete tukaj: https://www.skills-up.eu/ikigaiconcept/ – to ni prevedeno

Če uporabnik pokaže zanimanje za interpretacijo rezultatov testa in podporo pri svojem kariernem razvoju, obstaja velika verjetnost za uspeh. Motiviranost osebe poveča njene možnosti na trgu dela.
Uporabnik lahko test opravi doma, nato pa rezultate testa prinese na svetovanje. Lahko se zgodi, da bo oseba med izpolnjevanjem testa potrebovala vašo pomoč. V takšnem primeru ji jo nudite.
Oglejte si nekaj tem, ki jih lahko obravnavate med kariernem svetovanjem:

Prvo karierno svetovanje:
● Priporočena dolžina svetovanja: 60 minut.
● Svetujete lahko na spletu ali osebno v vaši pisarni.
● Karierni svetovalec stranki predstavi, kaj test razkriva. Opiše in razloži osebnostni tip stranke, šibke in močne točke ter priložnosti za razvoj mehkih veščin.
● Povzemita poročilo, pozanimajte se o strankini trenutni življenjski situaciji, prejšnjih delovnih izkušnjah, sedanjih občutkih, izobrazbi, karierni zgodovini, razlogih, zakaj je zapustila/zamenjala prejšnjo službo, novih ciljih, ambicijah, idejah glede prihodnje zaposlitve, na kak način je že iskala službo, katera delovna mesta in panoga jo zanimajo, kaj se želi naučiti in izboljšati.
● Vprašajte jo, kaj si misli o SkillsUp testu in rezultatih. Raziščite, kateri del testa jo je najbolj zanimal in pritegnil. Hkrati poskusite ugotoviti tudi, kateri deli ji najmanj ustrezajo in jo najmanj zanimajo. Tako boste zaznali njeno zavzetost, mnenje o rezultatih in stopnjo samozavesti in motivacije.
● Pomagajte ji razjasniti, kje lahko najde službo, kako naj jo išče službo in se zanjo prijavi.
● Skupaj s stranko pripravita načrt, s katerim se bo strinjala.

Drugo in tretje svetovanje lahko vključuje:
● Priporočena dolžina svetovanja: 60 minut.
● Priprava na razgovor, pisanje motivacijskega pisma, življenjepisa itd.
● Posvetovanje o strankinih močnih točkah, kako jih okrepiti in udejaniti.
● Stranki svetujte, kako se izogne šibkim točkam ali jih nadomesti.
● Usmerjanje kariere in krepitev mehkih veščin.
● Skupaj s stranko pripravita načrt, s katerim se bo strinjala.

Svetovanje omogoča razvoj določenih mehkih veščin, ki so opisane v nadaljevanju.

1. Komunikacija/sodelovanje
Pomen veščine: sposobnost usklajevanja odnosov na delovnem mestu, sposobnost razlage in prenosa informacij na razumljiv način, učinkovita samopromocija, promocija izdelka ali ideje, pomoč ljudem s težavami, delo v skupinah.
Kaj se bodo naučili:
● Zakaj sta komunikacija in sodelovanje pomembna
● Pravila učinkovite komunikacije
● Bistvene komunikacijske veščine
● Sodelovanje na delovnem mestu
● Učinkovita osebna predstavitev na delovnem mestu

2. Proaktivnost
Pomen veščin: prevzeti pobudo, imeti inciativo pri iskanju službe, napredovanje in uresničevanje ciljev.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj je proaktivnost
● Osredotočanje na prave stvari: krog vpliva
● Proaktivnost na delovnem mestu

 

3. Prilagodljivost/fleksibilnost
Pomen veščine: biti fleksibilen, improvizirati, biti sposoben obvladovati kakršno koli spremembo ali se odzivati na nepričakovane dogodke, prilagoditi se spreminjajočim se razmeram, sposobnost prenašati frustracije zaradi spontanih napak ali neuspehov, sposobnost vodenja lastnih čustev.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj sta prilagodljivost in fleksibilnost in zakaj sta pomembni
● Kaj je sprememba in kako vpliva na nas
● Kako reagirati in se prilagajati situacijam na delovnem mestu
● Kako nadzirati svoja čustva pod pritiskom

4. Smisel za delo z ljudmi/strankami
Pomen veščine: biti podporen, ustrežljiv in empatičen pri interakcijah z drugimi, ustvarjati harmonijo, razumeti druge, občutek za delo v skupini, vzpostaviti zdrave odnose.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj so veščine, potrebne za delo z ljudmi/strankami, in zakaj so pomembne
● Empatija
● Čustveno samozavedanje
● Čustvena samoregulacija
● Timsko delo
● Reševanje težav pri delu s strankami

5. Ustvarjalnost
Pomen veščine: sposobnost razmišljanja o novih in drugačnih možnostih zaposlitve, iskanje novih in inovativnih načinov za samouresničitev, vnašanje novih idej na delovno mesto, sposobnost za ustvarjanje izboljšav in izvirnih rešitev ter samouresničevanje.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj je ustvarjalnost in pomen ustvarjalnosti
● Lateralno razmišljanje
● Kako izboljšati ustvarjalnost
● Uporaba ustvarjalnosti na delovnem mestu

6. Vodenje
Pomen veščine: usmerjati potek lastnega dela in dela drugih, motivirati in voditi, zagnati projekte, upravljati z ekipo in ekipnimi cilji, uspešno predstaviti ideje.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj so vodstvene sposobnosti
● Osebno vodstvo
● Vodenje na delovnem mestu
● Kako izboljšati svoje vodstvene sposobnosti

7. Doseganje rezultatov
Pomen veščine: voditi z notranjo motivacijo, natančno vedeti, kaj ljudje želijo doseči in preko tega doseči večjo produktivnost in ciljno naravnanost, kako doseči cilje, kako se znotraj delovnega okolja organizirati za učinkovito delo.
Kaj se bodo naučili:
● Pomen zastavljanja in doseganja življenjskih ciljev
● Vse se začne z značajem in odnosom
● Določanje ciljev
● Doseganje ciljev
● Premagovanje strahov

8. Analitičnost/reševanje problemov
Pomen veščine: sposobnost videti širšo sliko, razmišljati abstraktno, razumeti znanstvene teorije, reševati matematične probleme, biti usmerjen v informacijsko tehnologijo in analizo podatkov, biti natančen, pozoren na podrobnosti, metodičen in sistematičen.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj je analitično razmišljanje in zakaj je koristno
● Kaj pomeni biti analitični mislec
● Analitično razmišljanje in reševanje problemov v praksi
● Učinkovite strategije reševanja problemov

9. Načrtovanje/organizacija
Pomen veščine: biti sposoben dokončati nalogo, nadzorovati, izvesti, rešiti in uresničiti, imeti praktični/ funkcionalni pristop, organizirati sebe in druge, biti učinkovit in dosleden, strukturiran.
Kaj se bodo naučili:
● Zakaj morajo načrtovati
● Eisenhowerjeva matrika
● Učinkovito upravljanje časa
● Organizacijske sposobnosti na delovnem mestu

10. Učenje
Pomen veščine: biti sposoben razvijati se glede na potrebe trga dela in podjetij, imeti konkurenčnpprednost pred drugimi, biti sposoben poučevati, izobraževati, voditi ali usposabljati druge.
Kaj se bodo naučili:
● Kaj je učenje in pomen učenja
● Učni cikel
● Honey in Mumford učni stil
● Učni stil VAK

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Spokane, A. R., Meir, E. I., & Catalano, M. (2000). Person–environment congruence and Holland’s theory: A review and reconsideration. Journal of vocational behaviour, 57(2), 137-187.
Tinsley, H. E. (2000). The congruence myth: An analysis of the efficacy of the person-environment fit model. Journal of vocational behaviour, 56(2), 147-179

Vprašanja, uporabljena v testu:
1. Ali si pogosto pripravite seznam opravkov in se ga držite?
2. Ali radi tvegate?
3. Ste dobro organizirani?
4. Kje bi raje delali?
a) Umetniška fotografija.
b) Klasična fotografija.
5. Ali pogosto dosežete svoje cilje?
6. Ali iščete priložnosti, da pomagate drugim?
7. Ustvarjalne dejavnosti vas privlačijo.
8. Kako posredujete slabe novice?
a) Naravnost.
b) Olepšano.
9. Radi raziskujete in zbirate nove informacije.
10. Ustvarjalne naloge za vas niso stresne.
11. Ljudje vas pogosto prosijo za pomoč pri opravilih.
12. Čez en teden greste na počitnice …
a) Vnaprej imam pripravljen natančen urnik vseh mojih aktivnosti.
b) Prepustil se bom toku dogodkov.
13. Ali ste radi med ljudmi?
14. Ali imate pogosto nenaden “Aha!” trenutek?
15. Se radi pogajate za dobro ceno?
16. Ali raje …
a) improvizirate?
b) se držite načrta?
17. Ali z veseljem skrbite za druge?
18. Raje izdelujete kot načrtujete izdelek.
19. Ste pripravljeni žrtvovati svoje udobje, da bi dosegli uspeh?
20. Prvič greste na smučanje …
a) Vzamete smuči, greste na smučišče in se preizkusite.
b) Počakate na navodila in poučni video.
21. Ali načrtujete svoj dan?
22. Za vas je pomembno, da se lahko ustvarjalno izrazite.
23. Prihaja vikend, kaj bi raje počeli?
a) Poklicali prijatelje in skupaj naredili načrt.
b) Končno se boste lahko posvetili temi, nad katero ste navdušeni.
24. Ali z lahkoto popravite predrto zračnico na kolesu?
25. Ali ljudem radi pomagate poiskati informacije?
26. Ali svoj čas pogosto namenjate ustvarjalnemu delu?
27. Ali bi raje …
a) Se pogovarjali in navezovali stike z ljudmi na dogodku.
b) Pogledali enourni dokumentarec.
28. Ali občutite nelagodje, ko se drugi ne držijo pravil?
29. Za boljše razumevanje teme ste pripravljeni študirati tudi več ur.
30. Katero delo bi izbrali?
a) Delo pri pripravi izdelka.
b) Pogovor s strankami.
31. Ali proučujete, kako stvari delujejo?
32. Ali sami popravite pokvarjene stvari?
33. Kaj raje počnete na vrtni zabavi?
a) Pripravljate hrano.
b) Pogovarjate se z gosti, nalivate pijačo in skrbite za dobro vzdušje.

Preberite datoteko

KLIKNITE TUKAJ ZA OGLED DATOTEKE