Prejšnji teden (2. – 5. 2. 2021) je vodilni partner projekta SkillsUP organiziral aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja za vse projektne partnerje. Zaradi COVID-19 se nismo mogli srečati v živo, a smo aktivnost uspešno izvedli na daljavo. Obravnavali smo vse teme povezane z izvedbo projekta in uskladili načrt aktivnosti v naslednjih mesecih. Z metodo možganske nevihte smo opredelili vse intelektualne rezultate, ki jih bodo uporabljale ciljne skupine projekta.