Analitčno razmišljanje in reševanje problemov

A

nalitično razmišljanje je poseben način razmišljanja, ki nam pomaga zbrati in preučiti informacije ter najti najboljše rešitve za različne vrste problemov. Uporabno je pri sprejemanju preprostih vsakdanjih odločitev, pa tudi pri reševanju problemov na delovnem mestu.
Delodajalci imajo radi delavce z močnimi sposobnostmi analitičnega razmišljanja, ker so neodvisni, znajo zbirati in preučevati informacije ter reševati probleme in težave.

Kaj pomeni biti analitični mislec? To pomeni, da smo sposobni zbirati informacije, jih razumeti in uporabljati za reševanje problemov. Pomeni tudi da znamo samostojno razmišljati in pri tem uporabljati razum in logiko.

Nikoli ne smemo zaupati nečemu samo zato, ker je nekdo tako rekel ali ker smo to nekje prebrali. Vedno moramo poskušati raziskati in ugotoviti, kaj je dejansko res. To pomeni tudi, da moramo biti kritični do lastnih dejanj in načina razmišljanja ter vedno iskati načine za izboljšanje. Biti iskren glede lastnih slabosti in napak, je lahko zelo težko.

Z uporabo analitičnega razmišljanja lahko rešimo večino težav. Preden se odločite, kako rešiti težavo, moramo najprej zbrati čim več informacij o njej. Nato moramo kritično preučiti informacije, da vidimo, kaj je resnično in koristno in kaj ne. Preden začnemo ukrepati, moramo premisliti, ali bodo naša dejanaj imela kakršne koli negativne vplive in kako se jim lahko izognemo ali jih čim bolj zmanjšamo.

Obstaja veliko strategij za reševanje težav, ki jih lahko uporabite. Nekatere najpogostejše in najbolj uporabne strategije so IDEAL, pravilo 80/20 in skupinska razprava. Nekateri problemi so zelo veliki in jih je težko rešiti. Pri takšnih problemih morate razmišljati “izven okvirov” in si zastaviti realen cilj, da jih naredite bolj obvladljive, če jih ne morete popolnoma rešiti.

Preberite datoteko

KLIKNITE TUKAJ ZA OGLED DATOTEKE