Zručnosti učenia

Žijeme v náročných časoch. Každý deň sa na celom svete ľudia stretávajú s rôznymi náročnými situáciami, osobne i profesionálne. Vzdelávanie bolo kľúčom nielen pri prekonávaní výziev, ale aj pri napĺňaní vášho osobného potenciálu. Existuje veľa príležitostí na rozšírenie vaších vedomostí a zručností, formálne i neformálne, v tradičnej triede alebo online, v skupine alebo osamote. Je vašou zodpovednosťou zaviazať sa k celoživotnému vzdelávaniu, aby ste mali najaktuánejšie poznatky vo vašej profesii alebo aby ste mohli expandovať do nových odborných oblastí.
Poznanie vášho preferovaného štýlu učenia vám prinesie výhodu, že sa budete učiť efektívnejšie. Vďaka porozumeniu toho, ako sa učíte, sa zároveň stanete rozumnejším, keď ste v role učiteľa, mentora alebo trénera.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR