3. februára 2020 predstavila spoločnosť Disora projekt SkillsUp v mariborskej pobočke slovinskej zamestnaneckej služby. Ich zástupcovia prejavili o projekt veľký záujem. Dohodli sme sa, že intelektuálne výstupy projektu predstavíme neskôr.