V rámci implementácie projektu Erasmus+ s názvom „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérový rozvoj a mäkké zručnosti nezamestnaných“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805 mal náš slovenský partnerský topcoach príležitosť stretnúť sa s pánom Tomášom Sprlakom z Asociácie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Diskutovali sme o cieľových skupinách, nielen nezamestnaných, ale aj o skupine kariérnych poradcov, ktorí budú mať z nášho projektu tiež prospech. Tešíme sa na túto spoluprácu.