V rámci implementácie projektu Erasmus + s názvom „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérny rozvoj a rozvoj mäkkých zručností nezamestnaných“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805 navštívila pani Alexanda Kourdi, ktorá je zamestnankyňou OAED areál E-SCHOOL Vzdelávacej Skupiny v piatok 22. novembra 2019. OAED je verejný orgán riadiaci politiky trhu práce. Pani Alexandra Kourdi bola informovaná o projekte SkillsUp. Boli jej predstavené ciele projektu a doterajšie výsledky. Projekt nazvala zaujímavým a vyjadrila sa, že by ho pomocou svojej organizácie rada podporila. Veľká časť našej diskusie bola zameraná na to, ako môžu byť výsledky projektu začlenené do našej komunity. Bolo to produktívne stretnutie, ktoré vytvorilo konkrétne spojenie medzi zúčastnenými organizáciami.