V rámci implementácie projektu Erasmus + s názvom „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérny rozvoj a rozvoj mäkkých zručností nezamestnaných“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805, pán Vatopoulos Konstantinos, ktorý je zamestnancom organizácie „DIAS“, navštívil priestory vzdelávacej skupiny E-SCHOOL v pondelok 30. decembra 2019. DIAS je stredisko odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania úrovne 2. Pán Vatopoulos Konstantinos, ktorý je lektorom-psychopedagógom, konzultantom kariérového vzdelávania a špecializovanými podpornými službami, považuje tento projekt za zaujímavý a užitočný a uviedol, že takýto vzdelávací materiál, ktorý môže zlepšiť kvalitu vzdelávania dospelých v oblasti kariérového poradenstva, rozvoja talentu a mäkkých zručností nezamestnaného, by bol užitočný a podporil by jeho prácu. Okrem toho je ochotný nás podporiť v ktoromkoľvek štádiu projektu a využiť výsledky. Bolo to plodné stretnutie, ktoré vytvorilo konkrétne spojenie medzi zúčastnenými organizáciami.