Proaktivita

Byť proaktívny neznamená, že ste agresívny a dotieravý, alebo robíte niečo skôr, ako to urobí niekto iný. Proaktívny znamená, že si uvedomujete svoju zodpovednosť a schopnosť zvoliť si, ako budete v určitých situáciách konať. Ste schopný reagovať pozitívnym spôsobom. Keď sa rozhodnete presunúť vaše zameranie z reaktívneho na proaktívne správanie, vyberiete si svoje kroky. Musíte si však byť vedomý, že aj keď si môžete slobodne zvoliť svoje činy, nemôžete si slobodne zvoliť dôsledky týchto činov. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že sa budete k zákazníkovi správať dobre, ale stále sa nemôžete rozhodnúť, či si zákazník kúpi váš produkt.
Prídu chvíle, kedy vaše činy, hoci sú pozitívne, povedú k následkom, ktoré nebudete chcieť alebo mať radi – to sú chyby. Musíte si uvedomiť, že všetky vaše minulé chyby sú v kruhu obáv, a už nad nimi nemáte nijakú moc. Proaktívny prístup k chybám je okamžité uznanie chýb, opraviť ich a poučiť sa z nich. Takto nad vami nebudú mať nijakú moc, namiesto toho budete opäť pod kontrolou. Takto premeníte neúspech na úspech.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR