Plánovanie a organizačné schopnosti

Čím viac času strávite používaním Eisenhowerovej matice, tým viac si uvedomíte, kde v každom kvadrante leží vaše pracovné vyťaženie. Jediné, čo vám po tomto zostáva, je posunúť váš čas správnym smerom. Môžete byť viac efektívny s vašim časom a venovať ho dôležitejším veciam, keď viete, na čo sa zameriavate – aké sú vaše osobné/organizačné ciele. Na dôležité veci sa môžete zamerať, keď vo vašom živote/organizácii poviete nie nedôležitým a neurgentným veciam a naučíte sa efektívne delegovať tieto úlohy na ostatných.
Organizačné schopnosti a riadenie času sú prenosné osobné zručnosti. Ak ste dobre organizovaná osoba, zostanete dobre organizovaný bez ohľadu na prácu, ktorú robíte. Túto mäkkú zručnosť prinesiete do akejkoľvek polohy pri práci a je vysoko cenenou zručnosťou pre všetkých zamestnávateľov, ktorí hľadajú nových zamestnancov. Dobré organizačné schopnosti z vás robia efektívnych zamestnancov. Ak máte správny súbor konkrétnych tvrdých zručností, ale chýbajú vám organizačné schopnosti, vaša produktivita sa zníži.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR