Orientácia na zákaznícky servis

Schopnosti zamerané na ľudí vám umožňujú nadviazať zdravé vzťahy s ľuďmi. Na pracovisku z vás robia lepších spolupracovníkov, tímových hráčov a motivátorov. Schopnosti zamerané na zákazníka sú vašou súčasťou. Pomáhajú vám pochopiť potreby zákazníka. Empatia je schopnosť skutočne cítiť emócie druhých ľudí a pochopiť dôvody, prečo konajú tak, ako konajú. Najdôležitejšie na empatii je dosiahnuť, aby ľudia cítili skutočné pochopenie. Spory je možné vyriešiť mediáciou. Sprostredkovateľ (mediátor) musí získať dôveru a spoluprácu všetkých zúčastnených v spore. Sprostredkovateľ musí byť neutrálny a môže viesť ľudí k uspokojivému riešeniu.
Emočné sebauvedomenie pomáha pochopiť, ako emócie ovplyvňujú vaše činy, rozhodnutia a správanie a ako využívať tieto vedomosti vo svoj prospech. Môžete ich vylepšiť tým, že si uvedomíte, ktoré situácie a okolnosti negatívne ovplyvňujú vaše emócie a budete lepšie pripravený na to, aby ste reagovali pozitívne. Emocionálna sebaregulácia je schopnosť ovládať svoje emócie a impulzy. Umožňuje vám urobiť si pauzu a premýšľať skôr, ako zareagujete. Vďaka tomu sú vaše reakcie pokojnejšie a racionálnejšie. Namiesto zlostnej reakcie sa zhlboka nadýchnite, 5 sekúnd premýšľajte nad tým, prečo niekto koná tak, ako koná, a potom upokojte situáciu, reagujte súcitne.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR