SkillsUp sa zameria na online vzdelávanie, a teda aj partneri projektu sa každý mesiac stretávajú online.
Veríme, že online stretnutia a vzdelávanie sú budúcnosťou nielen vďaka dnešnej situácii, ale aj vďaka celkovému svetovému technologickému rozvoju.