METODIKA

Aby sme lepšie pochopili logiku testu SkillsUp a tiež interpretáciu výsledkov testu, vytvorili sme metodiku pre obe cieľové skupiny: kariérových poradcov a nezamestnaných. Okrem interpretácie testu sa metodika zameriava aj na logiku tvorby testu, definíciu vybraných 10 mäkkých zručností a na proces kariérového poradenstva medzi našimi cieľovými skupinami.

Kariéroví poradcovia

Metodika je založená na teórii odbornej psychológie (Hollandova teória). Pri vývoji tohto testovacieho modelu sme sa zamerali na konštrukciu „kongurencie“, ktorú definoval Holland (1997) ako kompatibilitu podobnosti jednotlivca s typom práce alebo prostredím, v ktorom sa tento jedinec nachádza. Aj keď kongruencia vo všeobecnosti predstavuje zhodu medzi osobnosťou a výberom povolania.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Nezamestnaní ľudia

SkillsUp test bol vytvorený špeciálne pre tých z vás, ktorí ste nezamestnaní a hľadáte prácu lokálne alebo v rámci EÚ. Je vhodný aj pre tých, ktorí si chcú nájsť najlepšiu pracovnú pozíciu a sebarealizáciu podľa svojich vedomostí, schopností a ambícií. Test poskytuje priamu a ľahkú metódu na zistenie, ktorý typ osobnosti sa vám najviac hodí, berúc do úvahy, že každý človek je jedinečný.

DOZVEDIEŤ SA VIAC