Lídership

Úlohou vodcu nie je iba ovplyvňovať tím pri dosahovaní stanovených cieľov, ale tiež poskytovať prostredie, kde jednotlivci a tím ako celok môžu rásť a stať sa viac motivovanými a sebestačnými. Vedenie vždy začína vo vás a má jasnú osobnú víziu a motiváciu rozvíjať vlastnosti, ktoré vám umožnia prispievať k ľuďom a myšlienkam prostredníctvom vášho potenciálu. Vďaka vedeniu transformujete nielen seba, ale aj ľudí a svet okolo vás tak, že máte nesmiernu zodpovednosť byť inkluzívny, spoločensky zodpovedný a spolupracujúci.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR