KURZY

V tejto časti sme vyvinuli učebné materiály zamerané na pracovnú pripravenosť a medziľudské schopnosti nezamestnaných ľudí. Tieto materiály zahŕňajú vybraných 10 tém mäkkých zručností. Každá téma predstavuje tiež rôzne silné stránky osobnosti a je spojená s výsledkami testu SkillsUp. Každá téma je cieľovej skupine predstavená prostredníctvom vzdelávacieho videa a PDF dokumentu.

Dosiahnutie, výkon, ambície a orientácia na cieľ

 • Naučte sa o dôležitosti a úlohe, ktorú zohrávama cieľ vo vašom živote.
 • Získajte prehľad o úlohe hodnôt a charakteru pri dosahovaní vašich cieľov.
 • Pochopte dôležitosť zvykov pre výkon, dobré výsledky a ich rozvoj.
VIAC

Flexibilita a adaptabilita

 • Pochopte význam adaptability, flexibility a ich miesto v živote a práci.
 • Získajte základné informácie o zmene a o tom, ako nás zmena ovplyvňuje.
 • Naučte sa viac o stratégiách, ako na ne reagovať a riadiť zmeny na pracovisku.
 • Zoznámte sa s niektorými stratégiami na kontrolu našich emócií pod tlakom.
VIAC

Analytické myslenie a riešenie problémov

 • Pochopte dôležitosť analytického myslenia v riešení problémov a rozhodovaní.
 • Preskúmajte, čo znamená byť analytickým mysliteľom.
 • Naučte sa základné kroky analytického myslenia a riešenia problémov.
 • Získajte prehľad o účinných technikách riešenia problémov na pracovisku a v každodennom živote.
VIAC

Efektívna komunikácia
a kooperácia

 • Pochopte dôležitosť dobrej komunikácie a spolupráce na pracovisku.
 • Osvojte si pravidlá a zručnosti efektívnej komunikácie a spolupráce na pracovisku.
 • Naučte sa, ako používať komunikačné a kooperačné schopnosti na zlepšenie úspechu na vašom pracovisku, a to prostredníctvom praktických cvičení a príkladov.
VIAC

Kreativita

 • Pochopte dôležitosť tvorivosti a kreativity.
 • Zistite, ako môžete vyriešiť problémy a nájsť riešenia rôznymi spôsobmi.
 • Preskúmajte vašu vlastnú kreativitu a jej využitie na pracovisku.
VIAC

Proaktivita

 • Naučte sa o dôležitosti proaktivity.
 • Pochopte pojem „Kruh vplyvu“.
 • Získajte prehľad o tom, čo znamená byť proaktívny a iniciatívny na pracovisku.
VIAC

Zručnosti učenia

 • Pochopte dôležitosť učenia.
 • Preskúmajte, ako sa učíte a kedy sa učíte najlepšie – aký je váš osobný štýl učenia.
 • Zistite, ako sa môžete efektívne učiť a trénovať ostatných na základe ich štýlov učenia.
VIAC

Orientácia na zákaznícky servis

 • Zistite, prečo sú schopnosti zamerané na ľudí dôležité v živote aj v práci.
 • Preskúmajte, ako môžete zlepšiť zručnosti zamerané na zákazníka.
 • Zoznámte sa so stratégiami podpory zákazníkov.
 • Pochopte dôležitosť sebauvedomenia, empatie a toho, ako ich zlepšiť.
VIAC

Plánovanie a organizačné
schopnosti

 • Získajte praktický prehľad o tom, ako zlepšiť svoje organizačné schopnosti a dotiahnuť veci do konca.
 • Dokážte lepšie usporiadať čas a efektívne delegovať úlohy na ostatných.
 • Zoznámte sa s jednoduchými nástrojmi, aby ste mohli vylepšiť svoje rozhodovanie a proces riešenia problémov pri plánovaní a organizovaní stanovených osobných alebo profesionálnych cieľov.
VIAC

Lídership

 • Dozviete sa o vodcovských schopnostiach a vlastnostiach osobného vodcovstva.
 • Objavte techniky sebamotivácie a spôsoby budovania osobnej vízie.
 • Pochopte, aké dôležité je vedenie na pracovisku a čo ho odlišuje od riadenia.
 • Zoznámte sa s rôznymi štýlmi vedenia, ktoré môžete použiť pri vedení tímu.
VIAC