Efektívna komunikácia a kooperácia

Dobrá komunikácia a spolupráca sú nevyhnutné pre individuálny a skupinový úspech na pracovisku i v každodennom živote. Obe zručnosti sú úzko prepojené a mali by ste ich pravidelne trénovať, aby ste sa v nich zlepšili. Vaša komunikácia je efektívna, ak jej ostatní ľudia správne rozumejú. Používanie ,,siedmich C“ efektívnej komunikácie zlepší kvalitu vašej komunikácie. Využitie aj základných komunikačných schopností, ako je aktívne počúvanie, spätná väzba a empatia z vás urobia skutočne skvelých komunikátorov. Je veľmi dôležité si uvedomiť a trénovať neverbálnu komunikáciu ako takú, nakoľko predstavuje viac ako 50% vašej celkovej komunikácie.
Prieskum a dôkladná príprava výrazne zvýšia vaše šance na zamestnanie. Využitie siedmich C komunikácie a iných komunikačných schopností vám pomôže úspešne sa prezentovať na pracovnom pohovore. Je dôležité vedieť, aké schopnosti spoločnosti prinášate a vedieť to jasne predstaviť vášmu budúcemu zamestnávateľovi. Vyjednávanie lepšieho platu je bežnou súčasťou procesu prijímania zamestnancov. Aby ste boli úspešný, musíte jasne predstaviť, prečo si to zaslúžite. Musíte sa tiež primerane správať a byť pripravený na kompromisy. Po dosiahnutí dohody musíte písomne ​​požadovať podmienky vašej dohody. Tímová práca má veľa pozitívnych účinkov na všetky zúčastnené strany, znižuje stres a vyhorenie a zvyšuje kreativitu a produktivitu. Dobré tímy veľa komunikujú, učia sa navzájom a vyjadrujú vďaku spolupracovníkom, keď urobia niečo pozitívne alebo užitočné.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR