Dosiahnutie, výkon, ambície a orientácia na cieľ

Orientovať sa na cieľ znamená mať správny prístup a túžbu dosahovať vaše ciele. Vaše ciele závisia väčšinou od vášho charakteru a hodnôt, ale aj od rôznych rolí, ktoré v živote máte. Väčšina úspešných ľudí má silné pozitívne povahové vlastnosti ako integrita, spravodlivosť, pokora, trpezlivosť, odvaha, skromnosť a ďalšie. Charakter vychádza zvnútra. To znamená, že musíte najskôr začať pracovať na zmene a zdokonaľovaní sa vo vnútri, aby ste mohli navonok vidieť pozitívnu zmenu. Ak sa snažíte dosiahnuť to, čo od vás očakávajú iní, nie to, čo je pre vás skutočne dôležité, strávite veľa času a energie zbytočne a nakoniec to skončí sklamaním. Musíte si stanoviť svoje ciele podľa vašich hodnôt, vízie a skutočných okolností. Keď si stanovujete svoje ciele, musíte poznať vaše hodnoty – čo je pre vás dôležité a vidieť celkový obraz – toho, čo chcete v živote dosiahnuť. Vaše ciele musia byť dostatočne konkrétne, merateľné, realistické a relevantné pre váš život a taktiež musia mať časový limit.
Na dosiahnutie vašich cieľov potrebujete správne návyky. Návyky sú kombináciou vášho charakteru, túžby, schopností a vedomostí. Základnými schopnosťami na efektívne dosiahnutie vašich cieľov sú proaktivita, schopnosť myslieť skôr, ako konáte, a vedieť si stanoviť správne priority. Váš strach z úspechu vám často bráni dosiahnuť ciele. Váš strach však môžete využiť vo svoj prospech, ak ho poznáte a poučíte sa z neho. Vždy musíte mať strach z nachádzania sa vo svojej komfortnej zóne, pretože tam sa cítite spokojný a nezlepšujete sa. Váš strach z pohodlia vás môže posunúť z komfortnej zóny do zóny učenia a nakoniec do zóny rastu, kde pomocou svojich schopností a vedomostí rastiete a dosahujete svoje ciele.

Prečítať súbor

KLIKNITE SEM AK CHCETE VIDIEŤ SÚBOR