Uncategorized

Home/Uncategorized

1. TPM v Bratislave, 23.09.2019

2021-07-12T11:00:32+03:00

Úspešne sme zahájili náš projekt Erasmus + SkillsUp!Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania dospelých v oblasti kariérového poradenstva, rozvoj talentu a mäkkých zručností nezamestnaných s cieľom nájsť lepšie zamestnanie a spokojnosť v ich živote. Tento projekt navyše pomôže kariérovým poradcom využiť tento nový nástroj pri svojej konzultácii.Dňa 23.09.2019 sme zahájili projekt úvodným stretnutím na Slovensku. Sme nadšení, že môžeme zahájiť cestu k vytvoreniu užitočného nástroja pre spoločnosť!Partneri projektu:* Topcoach s.r.o (SK) - koordinátor projektu* Talent Center International s.r.o (CZ) - partner* Društvo DISORA (SL) - partner* E-School (GR) - partnerTrvanie:1.9.2019-31.8.2021

1. TPM v Bratislave, 23.09.20192021-07-12T11:00:32+03:00

Stretnutie s úradníkom práce (Eschool – GR)

2021-10-18T15:42:59+03:00

V rámci implementácie projektu Erasmus + s názvom „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérny rozvoj a rozvoj mäkkých zručností nezamestnaných“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805 navštívila pani Alexanda Kourdi, ktorá je zamestnankyňou OAED areál E-SCHOOL Vzdelávacej Skupiny v piatok 22. novembra 2019. OAED je verejný orgán riadiaci politiky trhu práce. Pani Alexandra Kourdi bola informovaná o projekte SkillsUp. Boli jej predstavené ciele projektu a doterajšie výsledky. Projekt nazvala zaujímavým a vyjadrila sa, že by ho pomocou svojej organizácie rada podporila. Veľká časť našej diskusie bola zameraná na to, ako môžu byť výsledky projektu začlenené do našej komunity. Bolo to produktívne stretnutie, ktoré [...]

Stretnutie s úradníkom práce (Eschool – GR)2021-10-18T15:42:59+03:00

Stretnutie s Engage Hill (Talent Center Int. – CZ)

2021-10-18T15:41:50+03:00

Stretnutie Talent Center Int. s Engage Hill sa konalo dňa 26.novembra 2019 ohľadom použitej metodiky testov na pobočke v Prahe v rámci projektu ID: 2019-1-SK01-KA204-060805. Naša česká partnerka Jana Švarná sa porozprávala s Egitou Renovicovou a Filipom Brodanom, vlastníkmi spoločnosti a odborníkmi na aplikáciu, ktorá meria postoje, silné stránky a osobné vlastnosti zamestnancov a nezamestnaných z rôznych sociálnych skupín. V rámci tohto stretnutia sme diskutovali o podrobnostiach metodiky a jej možnom dopade.

Stretnutie s Engage Hill (Talent Center Int. – CZ)2021-10-18T15:41:50+03:00

Slovenská EPALE konferencia

2021-07-12T11:16:58+03:00

Náš partner topcoach mal minulý týždeň možnosť zúčastniť sa na slovenskej EPALE konferencii. Dozvedeli sme sa o najnovších trendoch v kariérnom poradenstve, o výzvach v oblasti vzdelávania dospelých a spoznali sme nových a zaujímavých ľudí. Ďakujeme za pozvanie EPALE Slovensko!

Slovenská EPALE konferencia2021-07-12T11:16:58+03:00

Stretnutie so slovenskou Asociácia kariérneho rozvoja (Topcoach – SK)

2021-07-16T14:37:35+03:00

V rámci implementácie projektu Erasmus+ s názvom „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérový rozvoj a mäkké zručnosti nezamestnaných“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805 mal náš slovenský partnerský topcoach príležitosť stretnúť sa s pánom Tomášom Sprlakom z Asociácie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Diskutovali sme o cieľových skupinách, nielen nezamestnaných, ale aj o skupine kariérnych poradcov, ktorí budú mať z nášho projektu tiež prospech. Tešíme sa na túto spoluprácu.

Stretnutie so slovenskou Asociácia kariérneho rozvoja (Topcoach – SK)2021-07-16T14:37:35+03:00

Diseminácia v koncepte projektu „Metódy moderného vzdelávania“ (MEM)

2021-07-12T11:00:09+03:00

Dňa 20. decembra 2019 náš grécky partner E-School Εκπαιδευτικός Όμιλος propagoval projekt SkillsUp spolu s európskymi partnermi, ktorí sa zúčastnili TPM v gréckej Karditse.Diseminácia informácií sa uskutočnila v rámci projektu „Metódy moderného vzdelávania“ (MEM).Viac informácií o projekte MEM nájdete na stránke: https://www.erasmusplus.edu.gr/en/projects/

Diseminácia v koncepte projektu „Metódy moderného vzdelávania“ (MEM)2021-07-12T11:00:09+03:00

1. LTTA v Karditse, GR, 14.-16.01.2020

2021-05-24T17:46:57+03:00

S radosťou oznamujeme, že sa v Karditse v Grécku uskutočnilo 1. LTTA nášho projektu „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérny rozvoj a rozvoj mäkkých zručností nezamestnaných - SkillsUp“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805 a to v období od 14.01.2020 do 16.01.2020. Školenia v priestoroch E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP sa zúčastnili projektoví partneri zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska a Grécka. Počas tohto podujatia (školenie online testov a online materiálov) sa účastníci naučili, ako využívať vzdelávacie platformy pre potreby vzdelávania dospelých. Obsahom školenia boli: vzdelávacie platformy, ich výhody a nevýhody, možnosti jednotlivých vzdelávacích platforiem, výhody a nevýhody online testovania, možnosti online testovania na vzdelávacej [...]

1. LTTA v Karditse, GR, 14.-16.01.20202021-05-24T17:46:57+03:00

Stretnutie so slovinskými zamestnaneckými službami

2021-05-24T17:43:58+03:00

3. februára 2020 predstavila spoločnosť Disora projekt SkillsUp v mariborskej pobočke slovinskej zamestnaneckej služby. Ich zástupcovia prejavili o projekt veľký záujem. Dohodli sme sa, že intelektuálne výstupy projektu predstavíme neskôr.

Stretnutie so slovinskými zamestnaneckými službami2021-05-24T17:43:58+03:00

Stretnutie s kariérovým poradcom (Eschool – GR)

2021-05-24T17:40:53+03:00

V rámci implementácie projektu Erasmus + s názvom „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérny rozvoj a rozvoj mäkkých zručností nezamestnaných“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805, pán Vatopoulos Konstantinos, ktorý je zamestnancom organizácie „DIAS“, navštívil priestory vzdelávacej skupiny E-SCHOOL v pondelok 30. decembra 2019. DIAS je stredisko odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania úrovne 2. Pán Vatopoulos Konstantinos, ktorý je lektorom-psychopedagógom, konzultantom kariérového vzdelávania a špecializovanými podpornými službami, považuje tento projekt za zaujímavý a užitočný a uviedol, že takýto vzdelávací materiál, ktorý môže zlepšiť kvalitu vzdelávania dospelých v oblasti kariérového poradenstva, rozvoja talentu a mäkkých zručností nezamestnaného, by bol užitočný a podporil by [...]

Stretnutie s kariérovým poradcom (Eschool – GR)2021-05-24T17:40:53+03:00

Online stretnutie

2021-05-24T17:37:46+03:00

SkillsUp sa zameria na online vzdelávanie, a teda aj partneri projektu sa každý mesiac stretávajú online. Veríme, že online stretnutia a vzdelávanie sú budúcnosťou nielen vďaka dnešnej situácii, ale aj vďaka celkovému svetovému technologickému rozvoju.

Online stretnutie2021-05-24T17:37:46+03:00
Go to Top