Minulý týždeň (02.-05.02.21) usporiadal vedúci partner projektu SkillsUp pre všetkých partnerov projektu 2. vzdelávaciu, školiacu a vyučovaciu aktivitu. Kvôli obmedzeniam v dôsledku Covidu sme sa nemohli stretnúť osobne, no úspešne sme absolvovali školenie online.
Diskutovali sme o všetkých dôležitých prvkoch súvisiacich s implementáciou projektu a dohodli sme sa na pláne na ďalšie mesiace.
Brainstormovali sme všetky intelektuálne výstupy, ktoré majú byť dodané našim cieľovým skupinám v najnovšej verzii.