S radosťou oznamujeme, že sa v Karditse v Grécku uskutočnilo 1. LTTA nášho projektu „Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talentov, kariérny rozvoj a rozvoj mäkkých zručností nezamestnaných – SkillsUp“ s kódom 2019-1-SK01-KA204-060805 a to v období od 14.01.2020 do 16.01.2020.

Školenia v priestoroch E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP sa zúčastnili projektoví partneri zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska a Grécka. Počas tohto podujatia (školenie online testov a online materiálov) sa účastníci naučili, ako využívať vzdelávacie platformy pre potreby vzdelávania dospelých. Obsahom školenia boli: vzdelávacie platformy, ich výhody a nevýhody, možnosti jednotlivých vzdelávacích platforiem, výhody a nevýhody online testovania, možnosti online testovania na vzdelávacej platforme, metodický prístup k online testom, didaktické princípy pri navrhovaní testov, praktické ukážky tvorby textu a získanie praktických skúseností s online testami na vybranej vzdelávacej platforme.