Την περασμένη εβδομάδα (02.-05.02.21) ο επικεφαλής εταίρος του έργου Skills Up διοργάνωσε τη 2η Δραστηριότητα Μάθησης, Κατάρτισης και Διδασκαλίας για όλους τους εταίρους του έργου. Λόγω των περιορισμών του COVID-19 δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε αυτοπροσώπως, αλλά ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου.
Συζητήσαμε όλα τα σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου και συμφωνήσαμε το σχέδιο για τους επόμενους μήνες.

Πραγματοποιήσαμε μια ανταλλαγή ιδεών για όλα τα Αποτελέσματα του Έργου τα οποία πρέπει να παραδοθούν στις ομάδες-στόχους μας σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.