Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 10.09.2020 διοργανώσαμε τη 2η Διακρατική Συνάντηση του σχεδίου μας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, οι εταίροι από την Ελλάδα και την Τσεχία δεν κατάφεραν να παρακολούθησουν την συνάντηση δια ζώσης αλλά παρευρέθηκαν εικονικά. Στο σχέδιο Erasmus+ (ID: 2019-1-SK01-KA204-060805) συζητήσαμε για την πρόοδο των πνευματικών προϊόντων αλλά και τις μελλοντικές δρασεις.

Συνεργάτες του σχεδίου:

– Topcoach s.r.o (Σλοβακία)

– Talent Center International s.r.o (Τσεχία)

– Društvo DISORA (Σλοβενία)

– E-School (Ελλάδα)