Ξεκινήσαμε με επιτυχία το σχέδιο Erasmus+ Skills Up!

Ο στόχος του σχεδίου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη ταλέντων και κοινωνικών δεξιοτήτων των ανέργων, έτσι ώστε να βρουν καλύτερη απασχόληση και ικανοποίηση στη ζωή τους. Επιπλέον, αυτό το σχέδιο θα εφοδιάσει τους συμβούλους σταδιοδρομίας με νέα εργαλεία στον τομέα της συμβουλευτικής.

Στις 23.09.2019 ξεκινήσαμε αυτό το σχέδιο με την εναρκτήρια συνάντηση στη Σλοβακία και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι για να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνία!

Συνεργάτες έργου:
* Topcoach s.r.o (SK) – συντονιστής του έργου
* Talent Center International s.r.o (CZ) – εταίρος
* Društvo DISORA (SL) – εταίρος
* E-School (GR) – εταίρος

Διάρκεια:
1.9.2019-31.8.2021