Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το 1ο LTTA του σχεδίου με ακρωνύμιο SkillsUp και κωδικό 2019-1-SK01-KA204-060805 πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, Ελλάδα στο διάστημα από 14.01.2020 έως 16.01.2020.
Οι εταίροι του σχεδίου από τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου E-SCHOOL. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές πλατφόρμες για τις ανάγκες εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν: οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες (τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους), οι δυνατότητες μεμονωμένων πλατφορμών μάθησης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών τεστ, η μεθοδολογική προσέγγιση των διαδικτυακών τεστ, η εφαρμογή των διδακτικών αρχών στον σχεδιασμό των τεστ, πρακτικές δημιουργίας κειμένου και απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε διαδικτυακά τεστ σε μια επιλεγμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα.