Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου Erasmus+ με ακρωνύμιο SkillsUp και κωδικό 2019-1-SK01-KA204-060805, ο εταίρος από τη Σλοβακία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κ. Tomas Sprlak από τον Σύλλογο Καθοδήγησης και Ανάπτυξης Καριέρας. Συζητήσαμε για τις ομάδες στόχους που θα επωφεληθούν από το σχέδιο, όχι μόνο οι άνεργοι αλλά και οι ομάδες συμβούλων σταδιοδρομίας. Ανυπομονούμε για αυτήν τη συνεργασία.