Συνάντηση του εταίρου Talent Center CZ / SK με εκπροσώπους του φορέα Engage Hill σχετικά με τη μεθοδολογία των τεστ στις 26 Νοεμβρίου στο γραφείο της Πράγας στα πλαίσια του σχεδίου 2019-1-SK01-KA204-060805. Ο Τσέχος συνεργάτης μας, Jana Svarna, μίλησε με την Egita Renovica και τον Filip Brodan, ιδιοκτήτες της εταιρείας και εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή που μετρά τη στάση, τα δυνατά σημεία και τα προσόντα των εργαζομένων και των ανέργων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Σε αυτή τη συνεδρία συζητήσαμε λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία και τον πιθανό αντίκτυπό της.