Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ο φορέας Disora παρουσίασε το έργο SkillsUp στην Υπηρεσία Απασχόλησης στο Maribor της Σλοβενίας. Οι εκπρόσωποί τους έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το σχέδιο. Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση, όταν τα αποτελέσματα του σχεδίου θα έχουν ολοκληρωθεί.