Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Erasmus+ σχεδίου με ακρωνύμιο SkillsUp και κωδικό 2019-1-SK01-KA204-060805, κ. Βατόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι μέλος του οργανισμού «DIAS», επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου E-SCHOOL τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019. Ο οργανισμός DIAS είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης επιπέδου 2. Ο κ. Βατόπουλος Κωνσταντίνος, που είναι εκπαιδευτικός-ψυχοπαιδαγωγός, ειδικός σε υπηρεσίες υποστήριξης και σύμβουλος επαγγελματικής κατάρτισης, βρήκε το σχέδιο ενδιαφέρον και χρήσιμο και δήλωσε ότι ένα τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό – που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη των ταλέντων και των κοινωνικών δεξιοτήτων των ανέργων – θα ήταν χρήσιμο. Επιπλέον, εξέφρασε την προθυμία του να υποστηρίξει την υλοποίηση του σχεδίου σε οποιοδήποτε στάδιο αλλά και το ενδιαφέρον του ως προς την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Ήταν μια γόνιμη συνάντηση που δημιούργησε έναν σύνδεσμο μεταξύ των δύο οργανισμών.