Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου Erasmus+ με ακρωνύμιο SkillsUp και κωδικό 2019-1-SK01-KA204-060805, η κυρία Κουρδή Αλεξάνδρα, μέλος του προσωπικού του ΟΑΕΔ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου E-SCHOOL την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) έχει ως στόχο την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Η κ. Κουρδή Αλεξάνδρα ενημερώθηκε για το σχέδιο SkillsUp, τον στόχο του σχεδίου και τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Βρήκε το σχέδιο ενδιαφέρον και εξέφρασε την επιθυμία της να μας υποστηρίξει κατά την υλοποίησή του. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησής μας επικεντρώθηκε στο πώς τα αποτελέσματα του σχεδίου μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινότητά μας.