ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η Μεθοδολογία βασίζεται στη θεωρία της επαγγελματικής ψυχολογίας (θεωρία του Holland). Κατά την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου δοκιμής, επικεντρωθήκαμε στην δημιουργία “Congruence” (“αντιστοιχεία”), το οποίο ορίστηκε από τον Holland (1997) ως η συμβατότητα της ομοιότητας του ατόμου με έναν τύπο εργασίας ή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο. Γενικότερα, η αντιστοιχία αναφέρεται μεταξύ προσωπικότητας και επαγγελματικής επιλογής.

Βασίζεται στην “Αντιστοιχία”, επειδή πολλές μελέτες υποστήριξαν ότι η προσαρμογή των επιθυμιών των εργαζομένων στο περιβάλλον (π.χ. επαγγελματικές δυνατότητες) τους και στις ικανότητες τους προς στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του έχει τεκμηριωθεί ότι παράγουν ποικίλα επαγγελματικά αποτελέσματα, όπως:

1. μειωμένο εργασιακό άγχος, λιγότερη πίεση, λιγότερο στρες, λιγότερες απουσίες
2. βελτιωμένη σωματική υγεία, ψυχολογική υγεία, συναισθηματική σταθερότητα, προσαρμοστικότητα, προδιάθεση για καθορισμό στόχων, αντιγραφή,   προσαρμογή, στάση απέναντι στη μάθηση και επαγγελματική επιλογή
3. αυξημένη δημιουργικότητα, κίνητρο, αποδοτικότητα, επαγγελματική επιτυχία, σιγουριά στην σταδιοδρομία, δέσμευση, θητεία, ικανοποίηση από την   εργασία και βελτιωμένο ηθικό στην εργασία.

Επικύρωση της μεθοδολογίας:
Τα τελικά αποτελέσματα επαληθεύονται και επικυρώνονται διεξοδικά. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται από τους υποψηφίους μέσω των σχολίων σχετικά με την εμπειρία των δοκιμών και την ικανοποίηση με τα τελικά αποτελέσματα.
Η θεωρία του Holland είναι ευρέως αποδεκτή και παγκόσμια έγκυρη για το πως εξηγεί τις ατομικές διαφορές στην προσωπικότητα, και έτσι παρέχει μια ισχυρή βάση για την συλλογή δεδομένων και παρέχει μια ελκυστική εμπειρία για τον χρήστη.

Αν και χρησιμοποιεί τη βασική έννοια της θεωρίας του Holland, οι ερωτήσεις του τεστ έχουν αλλάξει ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη εποχή. Το τεστ SkillsUp αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα σε έξι διαστάσεις (Ρεαλιστική, Διερευνητική, Καλλιτεχνική, Κοινωνική, Επιχειρηματική, Συμβατική -RIASEC στα αγγλικά). Κάθε διάσταση διευκολύνει την κατανόηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων της προσωπικότητας. Πέντε έως έξι ερωτήσεις εστιάζονται στη μέτρηση κάθε διάστασης.

Το τεστ αποτελείται από 33 ερωτήσεις. Σαν μέτρο σύγκρισης, οι έννοιες μας (διαστάσεις) χρησιμοποιούν ονομαστικές και διαστημικές κλίμακες. Η μέτρηση ονομαστικού επιπέδου λειτουργεί με δύο διχοτόμες κατηγορίες. Στις περιπτώσεις οπου η ποιότητα των χαρακτηριστικών, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, χρησιμοποιούμε μια κλίμακα διαστήματος όπου οι ερωτήσεις και τα αποσπάσματα είναι σε κλίμακα έξι σημείων (ο χρήστης του τεστ  μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ επιλογών, π.χ., οι μεταβλητές κυμαίνονται από καθόλου έως απολύτως). Στη δημιουργία αντικειμένων, εστιάσαμε σε μια απλή, γρήγορη, εντυπωσιακή και ενστικτώδη προσέγγιση των απαντήσεων. Για έννοιες που είναι εύκολο να εκφραστούν με εικόνες, η δοκιμή μας επιτρέπει την απάντηση μέσω εικόνας. Για έννοιες που είναι πολύ αφηρημένες ή πολύ συγκεκριμένες, δίνουμε την δυνατότητα απάντησης μέσω κειμένου. Έχουμε επικεντρωθεί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, τόσο στο σχεδιασμό των ερωτήσεων που καλύπτουν και τις έξι διαστάσεις RIASEC, ενώ παράλληλα είμαστε όσο το δυνατόν οικονομικότεροι με τη ρύθμιση κλιμάκων για τον αριθμό των επιλογών απάντησης. Σκοπός είναι η αντιστοίχιση κατάλληλων θέσεων εργασίας με άτομα με μοναδικές προσωπικότητες.

Η έκδοση κειμένου όλων των χρησιμοποιημένων ερωτήσεων βρίσκεται στο Παράρτημα αρ. 1.

Γλωσσική παραλλαγή του τεστ: Το τελικό τεστ SkillsUp είναι προσβάσιμο σε διαφορετικές γλώσσες, σύμφωνα με τη χώρα των εταίρων του έργου, όπως Αγγλικά, Σλοβακικά, Τσεχικά, Ελληνικά και Σλοβενικά.

Διάρκεια δοκιμής: Περίπου. 10 – 20 λεπτά.

Έντυπο δοκιμής: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

 

Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των δοκιμών στους συμμετέχοντες:

 • Ο τύπος προσωπικότητας, που χρησιμοποιείται στο τεστ, βασίζεται στον κωδικό RIASEC. (Σύμφωνα με τη μέθοδο του Holland, τα άτομα και τα εργασιακά περιβάλλοντα ταξινομούνται σε έξι κατηγορίες: R – Ρεαλιστική, I – Διερευνητική, Α – Καλλιτεχνική, S – Κοινωνική, E – Enterprising και C – Συμβατική, με συλλογική ονομασία RIASEC).
 • Τα χαρακτηριστικά του συμμετέχοντα που κυριαρχούν στον τύπο προσωπικότητας του.
 • Τα δυνατά σημεία και οι ήπιες δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.
 • Οι αδυναμίες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.
 • Πέντε προτάσεις εργασίας σε τρεις συγκεκριμένους τομείς.

Το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων των δοκιμών βασίζεται στη μεθοδολογία Holland, τον κωδικό RIASEC. Η παγκοσμίως γνωστή φιλοσοφία Clifton Strengthsfinder εμπνέει τις συστάσεις για ανάπτυξη επίσης. Με βάση αυτό, είναι δυνατόν να αναλύσουμε και να καθορίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα ταλέντα, οδηγώντας στον ορισμό ενός κατάλληλου ή ακόμη και ιδανικού επαγγέλματος.

Πρόσβαση στο τεστ: Το τεστ βρίσκεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα με απεριόριστη και δωρεάν πρόσβαση για όλους όσους έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο. Σύνδεσμος για τη δοκιμή: https://quiz.skills-up.eu/

● Τα αποτελέσματα των δοκιμών προσαρμόζονται ρητά για την ΕΕ και τις αγορές εργασίας όλων των χωρών-μελών και τα περισσότερα απαιτούν θέσεις εργασίας εντός της ομάδας ανέργων.
● Εστιάζει σε ιδιαίτερα αποκαλυπτικά προσόντα των συμμετεχόντων και όχι σε αδυναμίες.
● Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν 3 ήπιες δεξιότητες που ο συμμετέχων μπορεί να αναπτύξει και να μελετήσει μέσω του μαθησιακού μας υλικού (PDF και βίντεο).
● Είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη ταλέντων και προσόντων και στη μεταφορά της αυθεντικότητας και της ικανοποίησης από την επαγγελματική ζωή στην προσωπική ζωή των συμμετεχόντων – Επιτρέπει τη σύγχρονη και προσωπική προσέγγιση.
● Αποκομίζει εύστοχα αποτελέσματα βάσει των οποίων μπορούν να αποφύγουν να είναι δυσαρεστημένοι, να υποφέρουν από έλλειψη αυτοπεποίθησης και ενέργειας στην καριέρα τους.
● Προσανατολίζεται σε μελλοντικά εστιασμένες θέσεις εργασίας, οι οποίες σήμερα είναι περισσότερο απαραίτητες στην αγορά, αντί να επικεντρώνεται σε εργασίες που πεθαίνουν.
● Η δοκιμή είναι δωρεάν, απλή, γρήγορη, ανώνυμη και χρήσιμη.
● Δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσετε τη δοκιμή με άνεση, διαδικτυακά μέσω προσωπικού υπολογιστή και φορητών συσκευών.

Το αποτέλεσμα θα είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά (τύπος προσωπικότητας) του συμμετέχοντα και μια σύσταση του καταλληλότερου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας σε μια συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ στην οποία υποβάλλει αίτηση. Τα αποτελέσματα των δοκιμών προσφέρουν επίσης συμβουλές για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας κάθε άνεργου πριν και μετά την απόκτηση εργασίας. Δημιουργήσαμε χρήσιμο μαθησιακό υλικό και εργαλεία με τη μορφή PDF και βίντεο για τους συμμετέχοντες ως υποστήριξη για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων τους. Οι δοκιμές και τα αποτελέσματά τους θα εξυπηρετήσουν επίσης τους συμβούλους σταδιοδρομίας για να απλοποιήσουν την εργασία τους και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.

● Εντοπισμός του καταλληλότερου επαγγέλματος και του χώρου όπου οι άνεργοι έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητές τους.
● Αποκάλυψη των ειδικών δυνατοτήτων κάθε τύπου προσωπικότητας.
● Πληροφορίες σχετικά με πιθανές αδυναμίες κάθε τύπου προσωπικότητας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πιθανή αποτυχία.
● Προσδιορίει ποιος είναι ο τύπος της συμμετοχής και ποιες ήπιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει για να αυξήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα στην αγορά.
● Λήψη διαφορετικών συμβουλών και ιδεών για ενδεχόμενους κατάλληλους ρόλους εργασίας στον πιο απαιτούμενο κλάδο της συγκεκριμένης πολιτείας της ΕΕ, σύμφωνα με τον τύπο προσωπικότητας των συμμετεχόντων.
● Αποτελεί εργαλείο εργασίας για συμβούλους και συμβούλους σταδιοδρομίας.

Έχουν εντοπιστεί δέκα ήπιες δεξιότητες ώστε οι άνεργοι να είναι πιο επιτυχημένοι στην αγορά εργασίας. Το να ακολουθήσουν οι άνεργοι αυτές τις δέκα προεπιλεγμένες ήπιες δεξιότητες είναι κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βρουν πιο κατάλληλες εργασίες ευκολότερες και γρηγορότερες.

 1. Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 2. Προληπτικότητα
 3. Δεξιότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας
 4. Ανθρωποκεντρικός και πελατοκεντρικός προσανατολισμός
 5. Δημιουργικότητα
 6. Ηγεσία
 7. Επίτευξη, απόδοση, φιλοδοξία και προσανατολισμός στόχου
 8. Αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων
 9. Δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης
 10. Δεξιότητες μάθησης

Κατηγορίες εντός του τεστ βάσει τύπων προσωπικότητας:
Σύμφωνα με την μέθοδο Holland, τα άτομα και τα εργασιακά περιβάλλοντα ταξινομούνται χρησιμοποιώντας έξι κατηγορίες: R – Ρεαλιστική, I – Διερευνητική, A – Καλλιτεχνική, S – Κοινωνική, E – Enterprising και C – Συμβατική, με μια συλλογική ονομασία RIASEC.

Οι ρεαλιστικοί άνθρωποι είναι συνήθως διεκδικητικοί και ανταγωνιστικοί και ενδιαφέρονται για δραστηριότητες που απαιτούν κινητικό συντονισμό, δεξιότητα και δύναμη. Τα άτομα με ρεαλιστικό προσανατολισμό προτιμούν συνήθως να δουλεύουν με ένα πρόβλημα κάνοντας κάτι απευθείας αντί να μιλάνε για αυτό ή να κάθονται και να το σκέφτονται.

Τους αρέσουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων, παρά η αφηρημένη θεωρία. Τείνουν να ενδιαφέρονται για επιστημονικά ή μηχανικά θέματα παρά πολιτιστικά και αισθητικά θέματα. Θέλουν να εργάζονται με πράγματα.

Οι ερευνητικοί άνθρωποι προτιμούν να σκέφτονται και να παρατηρούν παρά να ενεργούν, να οργανώνουν και να κατανοούν πληροφορίες παρά να πείθουν. Τείνουν να προτιμούν ατομικές και όχι ανθρωποκεντρικές δραστηριότητες. Τους αρέσει να εργάζονται με δεδομένα.

Τα καλλιτεχνικοί άνθρωποι είναι συνήθως δημιουργικοί, ανοιχτοί, παίρνουν πρωτοβουλίες, έχουν πρωτότυπα, καλή αντίληψη, είναι ευαίσθητοι, ανεξάρτητοι και συναισθηματικοί. Δεν τους αρέσουν οι δομές και οι κανόνες, αλλά τος αρέσουν οι εργασίες που περιλαμβάνουν ανθρώπους ή σωματικές δεξιότητες και είναι πιο πιθανό να εκφράσουν τα συναισθήματά τους προς άλλους. Τους αρέσει να σκέφτονται, να οργανώνουν και να κατανοούν καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα. Τους αρέσει να συνεργάζονται με ΙΔΕΕΣ και ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Οι κοινωνικοί άνθρωποι φαίνεται να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε καταστάσεις διδασκαλίας ή βοήθειας. Είναι διαφορετικοί από τους ρεαλιστικούς και ερευνητικούς, επειδή τους έλκουν περισσότερο οι στενές σχέσεις με άλλους ανθρώπους και είναι λιγότερο ικανοί σε διανοητικά ή σωματικά θέματα. Τους αρέσει να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους.

Οι επιχειρηματικοί άνθρωποι είναι καλοί ομιλητές και χρησιμοποιούν αυτήν τους την ικανότητα για να καθοδηγήσουν ή να πείσουν τους άλλους. Εκτιμούν επίσης τη φήμη, τη δύναμη, τα χρήματα και την κατάσταση, και συνήθως θα τα επιδιώξουν στη ζωή τους. Τους αρέσει να συνεργάζονται με άτομα και δεδομένα.

Στους συμβατικούς ανθρώπους αρέσουν οι κανόνες και οι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με τον αυτοέλεγχο. Θέλουν δομή και τάξη και αντιπαθούν την αδόμητη ή ασαφή εργασία και τις διαπροσωπικές καταστάσεις. Δίνουν αξία στη φήμη, την εξουσία ή την κοινωνική θέση. Τους αρέσει να εργάζονται με δεδομένα.

Απαιτούμενες ήπιες δεξιότητες για κάθε τύπο προσωπικότητας:

Με βάση τον κώδικα RIASEC, έχουμε καθορίσει αυτές τις ήπιες δεξιότητες για ανάπτυξη για κάθε τύπο προσωπικότητας:

 • R – Ρεαλιστές – Πράττοντες

– Προληπτικότητα

– Επίτευξη / Απόδοση / Φιλοδοξία / Προσανατολισμός στόχου

– Δεξιότητες προγραμματισμού / οργάνωσης

   

 • I – Ερευνητικοί – Στοχαστές

– Αναλυτικές ικανότητες σκέψης / επίλυσης προβλημάτων

– Μαθησιακές δεξιότητες

 

 • A – Καλλιτέχνες – Δημιουργοί

– Δεξιότητες προσαρμοστικότητας / ευελιξίας

– Δημιουργικότητα

– Μαθησιακές δεξιότητες

 

 • S – Κοινωνικοί – Βοηθοί

– Δεξιότητες επικοινωνίας / συνεργασίας

– Ανθρωποκεντρική/πελατοκεντρική προσέγγιση

– Ηγετικες ικανότητες

 

 • E – Επιχειρήσεις – Πειστικοί

– Δεξιότητες επικοινωνίας / συνεργασίας

– Προληπτικότητα

– Δεξιότητες προσαρμοστικότητας / ευελιξίας

– Ανθρωποκεντρικές και πελατοκεντρικές δεξιότητες

– Δημιουργικότητα

– Ηγεσία

– Επίτευξη / Απόδοση / Φιλοδοξία / Προσανατολισμός στόχου

– Δεξιότητες μάθησης

 

 • C – Συμβατικοί – Διοργανωτές

– Δημιουργικότητα

– Ηγεσία

– Επίτευξη / Απόδοση / Φιλοδοξία / Προσανατολισμός στόχου

– Αναλυτικές ικανότητες σκέψης / επίλυσης προβλημάτων

– Δεξιότητες σχεδιασμού / οργάνωσης

– Ανθρωποκεντρικές και πελατοκεντρικές δεξιότητες

– Δεξιότητες επικοινωνίας / συνεργασίας

– Προληπτικότητα

Το τεστ που παρέχεται από το πρόγραμμα SkillsUp απευθύνεται σε ανέργους με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα τους και αναζητούν θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα, το τεστ είναι για όσους έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα για όσους εργάζονται ή αναζητούν εργασία στις ακόλουθες χώρες:

Σλοβενία: Άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα υψηλότερο ποσοστό αυτών των ανέργων είναι γυναίκες.

Ελλάδα: Άνεργοι μεταξύ 30 και 44 ετών με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή η ομάδα-στόχος έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας.

Τσεχική Δημοκρατία: Άνεργοι αιτούντες εντός 25-40 ετών. Ο αριθμός των εργαζομένων κάτω των 40 ετών έχει μειωθεί. Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι άνω των 40 ετών που αναζητούν εργασία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν έρθει από το εξωτερικό. Ειδική υποστήριξη στο πλαίσιο μεμονωμένων ευρωπαϊκών έργων παρέχεται σε ομάδες που είναι σε κίνδυνο, δηλαδή στους νέους και σε άτομα άνω των 50 ετών, μέσω μαθημάτων επανεκπαίδευσης που παρέχονται από το Τσεχικό Γραφείο Εργασίας. Υπάρχει ανάγκη για νέους εργαζομένους ηλικίας έως 40 ετών με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργαζόμενους που θα μπορούσαν να είναι εκπαιδευθούν ξανά.

Σλοβακία: Άνεργοι ηλικίας περίπου 35 ετών που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πιο κρίσιμη είναι η ομάδα των χαμηλής ειδίκευσης, που μπορεί να χρειαστεί εκ νέου πιστοποίηση για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. Μέχρι το 2024 οι απόφοιτοι δεν θα επαρκούν για τη ζήτηση που θα έχει η αγοράς εργασίας.

Γενικά η ευρωπαϊκή αγορά: Υποψήφιοι άνεργοι ηλικίας 25-45 ετών, με κυρίως δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδανικά με γλωσσικές δεξιότητες. Τα αγγλικά είναι υποχρεωτικά για τις περισσότερες θέσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις σήμερα. Και αν μιλάτε γερμανικά, πολλές εταιρείες αναζητούν ηδη τέτοιους υποψηφίους! Υπάρχει απαίτηση για ανθρώπους που μιλάνε γερμανικά σε τεράστιο αριθμό σε όλη την Ευρώπη. Τα γαλλικά, τα ολλανδικά και τα ισπανικά είναι επίσης πολύ απαραίτητες γλώσσες,ακολουθούμενες από τα ιταλικά και τις σκανδιναβικές γλώσσες (σουηδικά, δανικά, νορβηγικά και φινλανδικά).

Επιλέγουμε συγκεκριμένες θέσεις και αγορές στη χώρα κάθε εταίρου σύμφωνα με τις υψηλότερες ανάγκες και απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Έχουμε επικεντρωθεί στις βασικές βιομηχανίες και θέσεις στην Ευρώπη εν γένει και έπειτα σε συγκεκριμένες χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία, η Σλοβενία και η Ελλάδα όπου υπήρχε αισθητή έλλειψη ειδικευμένων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με κίνητρο. Όλοι οι απαιτούμενοι κλάδοι και επαγγέλματα εντός της Ευρώπης και των συγκεκριμένων χωρών της έχουν αναζητηθεί σε διάφορες επίσημες πηγές και βρέθηκαν ως κατάλληλες αποδείξεις στις ακόλουθες πύλες.

Πώς επιλέχθηκαν οι βασικές βιομηχανίες και θέσεις στις ακόλουθες χώρες:

Σλοβενία: Επιλέξαμε 5 τομείς και 15 θέσεις βάσει των δεδομένων που μας δόθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2019 από την Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας, αφού ζητήσαμε τα δεδομένα βάσει των συζητήσεων μεταξύ όλων των εταίρων. Παρείχαμε στην υπηρεσία Απασχόλησης αυτό που χρειαζόμασταν και μας έδωσαν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. Μας έδωσαν επίσης πρόσθετη εξήγηση σχετικά με τα δεδομένα που είχαν και γιατί δεν ήταν 100% ολοκληρωμένα.

Κατά την ερμηνεία των δεδομένων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις 12 Απριλίου 2013 τέθηκε σε ισχύ νόμος (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) βάσει του οποίου δεν είναι πλέον υποχρεωτική η καταχώριση κάθε ανοιχτή θέση εργασίας στην υπηρεσία απασχόλησης της Σλοβενίας.

Επειδή οι εργοδότες που δεν αποτελούν μέρος του δημόσιου τομέα ή δεν είναι επιχειρηματικές οντότητες που ανήκουν στην πλειοψηφία του κράτους, μπορούν να δημοσιεύσουν μόνοι τους ανοικτές θέσεις εργασίας χωρίς να ενημερώσουν την Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας, η υπηρεσία Απασχόλησης δεν έχει πληροφορίες για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας στο η χώρα.

Πηγές:

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost

https://drive.google.com/file/d/1F7h1lMcy5G-jj49o0PreRtjCtGSwYIvq/view

Ελλάδα: Επιλέξαμε 5 τομείς και 15 θέσεις με βάση τα δεδομένα που επιλέξαμε μέσω του εργαλείου “Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας” (https://lmd.eiead.gr/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF % 83% CE% B9% CE% B1-% CE% AD% CE% BA% CE% B8% CE% B5% CF% 83% CE% B7-2019) που λειτουργεί στην Ελλάδα από το πρώτο εξάμηνο του 2016. Μετρά τη στενότητα της αγοράς εργασίας για τη βελτίωση των πολιτικών απασχόλησης και τη μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων.

Η διακυβέρνηση αυτού του εργαλείου είναι κοινόχρηστη:

 • το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας συντονίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του
 • το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού EIEAD είναι η επιστημονική αρχή που είναι υπεύθυνη για τον μηχανισμό
 • μια επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων παρέχει συμβουλές και συστάσεις για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών
 • η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, αποτελούμενη από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς υπαλλήλους (όπως γενικοί γραμματείς, διοίκηση δημόσιου φορέα), κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους, ενημερώνεται για τα αποτελέσματα για να εξασφαλίσει τη σχετική εφαρμογή των αποτελεσμάτων.

Τσεχική Δημοκρατία: Επιλέξαμε 5 κορυφαίες βιομηχανίες και 15 θέσεις για την Τσεχική Δημοκρατία με βάση την έγκυρη πηγή πρώτα απ’ όλα από την πύλη EURES, η οποία δημοσιεύει την τρέχουσα επισκόπηση στην αγορά εργασίας. https://bit.ly/2W3r04H εντός διαφορετικών κλάδων https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se?app=2.5.1-build-0

Έχουμε επίσης συμπεριλάβει την πιο δημοφιλή πύλη εργασίας στην Τσεχική Δημοκρατία, η οποία είναι: Profesia.cz και Jobs.cz https://www.profesia.cz/prace/seznam-pracovnich-pozic/

https://www.jobs.cz/en/

Σχετικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις απαιτούμενες θέσεις σε όλα τα επίπεδα βρέθηκαν στην πύλη του γραφείου αγοράς εργασίας “Urad Prace” https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

Η διεθνής οργάνωση εργασίας μας παρέχει δεδομένα:

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang–en/index.htm

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main#/search

Ψάξαμε επίσης πρόσθετες πραγματικές πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες θέσεις και τους κλάδους σε πύλες και ειδήσεις οικονομικού προσανατολισμού από: Aktualne.cz και IDNES.cz στην ενότητα Οικονομικά, Επιχειρηματικότητα και εργασία. Επιπλέον, ελέγχουμε τις τάσεις εργασίας και τις μελλοντικές θέσεις:

https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/prace-zamestnani-remeslo-trh-prace.A180222_165858_podnikani_kho

https://zpravy.aktualne.cz/finance/trh-prace/r~f409eece314011ea858fac1f6b220ee8/v~sl:d89585845a473d13d2899be2a4574db5/

Σλοβακία: Για την παροχή των 5 κορυφαίων τομέων και κάθε μία από τις 15 πιο προτεινόμενες εργασίες στη σλοβακική αγορά για την ομάδα-στόχο μας (άνεργοι) χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα από διάφορες επίσημες πηγές, όπως:

 1. Ανάλυση και προβλέψεις της αγοράς εργασίας της Σλοβακίας έως το 2025: https://www.trendyprace.sk/sk/trendy-trhu-prace/sk-trendy

Αυτό μας βοήθησε να καθορίσουμε τους 5 πρώτους τομείς.

 1. Στη συνέχεια συνδυάσαμε δεδομένα από την πηγή 1. με δεδομένα από το Σλοβακικό Γραφείο Εργασίας: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803 .

Αυτή η πηγή μας οδήγησε για να κατανοήσουμε και να ορίσουμε σε 5 επιλεγμένους τομείς 15 προτεινόμενες εργασίες. Εργαστήκαμε με δεδομένα που ορίζουν θέσεις εργασίας με έλλειψη εργατικού δυναμικού στη Σλοβακία.

Μελετήσαμε επίσης την τρέχουσα και τη μελλοντική κατάσταση στην αγορά εργασίας της Σλοβακίας μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας στη Σλοβακία: https://www.profesia.sk/ και εθνικές εφημερίδες: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zverejnili-zoznam-nedostatkovych-povolani-vseobecni-lekari-chybaju-vsade/

Ευρώπη: Για τον εντοπισμό των κορυφαίων 5 βιομηχανιών και 15 θέσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωρήσαμε βαθύτερα σε πηγές, όπως το CEDEFOP – Ευρωπαϊκό κέντρο ανάπτυξης και επαγγελματικής κατάρτισης: Ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη: Ποια επαγγέλματα είναι σε ζήτηση – και γιατί

Η ίδια πηγή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πιο απαιτητικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και γιατί χρειάζονται:

https://www.cedefop.europa.eu/files/9115_en.pdf και σχετικά με την πρόβλεψη ανάπτυξης δεξιοτήτων μάθαμε εδώ: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Ως μια άλλη έγκυρη πηγή επιλέγουμε το EUROSTAT που παρέχει κυρίως στατιστικά στοιχεία και βαθμολογίες απασχόλησης των αποφοίτων που ήταν και η ομάδα-στόχος μας.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_rates_of_recent_graduates#Employment_rates_of_recent_graduates.

Βρήκαμε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις πιο απαιτητικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες:

https://www.talentsearchpeople.eu/en/blog/453-the-10-most-in-demand-jobs-in-europe-for-the-next-decade/ και η πύλη με θέσεις εργασίας στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια άλλη χρήσιμη πληροφορία μαζί με την πύλη Europelanguagejobs.com που ενημερώνει για τις πιο απαιτητικές χώρες και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

https://www.europelanguagejobs.com/blog/working-europe-most-demanded-countries-languages-sectors

Ο πολύτιμος κατάλογος των πιο περιζήτητων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως παρέχεται από την πύλη του Ηνωμένου Βασιλείου: https://www.michaelpage.co.uk/minisite/most-in-demand-professions/

Το τεστ SkillsUp αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους ανέργους να βρουν τη σωστή εργασιακή θέση στην τοπική αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις ήπιες δεξιότητές τους, να ενδυναμώσουν τα δυνατά τους σημεία και να αποφύγουν τις αδυναμίες τους πριν βρουν μια δουλειά. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μπορούν επίσης να εκπαιδευτούν και αφού λάβουν οι άνεργοι μια προσφορά εργασίας. Παρέχουμε επίσης μαθησιακό υλικό που βοηθά τους συμμετέχοντες στο τεστ SkillsUp να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό μέρος της πλατφόρμας αποτελείται από εκπαιδευτικό βίντεο και υλικό μελέτης PDF.

Η καθοδήγηση συμβούλου σταδιοδρομίας παίζει αναντικατάστατο ρόλο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, προετοιμασίας για συνέντευξη και εντοπισμού του κατάλληλου τόπου για την αυτοπραγμάτωση ενός άνεργου ατόμου.

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση σταδιοδρομίας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να είναι μια επαγγελματική διαδικασία που βοηθά τους ανέργους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ενασχολούνται με τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες της σταδιοδρομίας τους και να τους υποστηρίζουν στην αξιολόγηση ρεαλιστικών επιλογών και στη δημιουργία ενός ουσιαστικού μέλλοντος.

Το τεστ SkillsUp βοηθά επίσης τους συμβούλους καριέρας στην Ευρώπη να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο τεστ SkillsUp σχετίζεται ρητά με ανέργους, απόφοιτους ή άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μπορούν να εργαστούν σε χαμηλές θέσεις. Επιλέχθηκαν χαμηλές θέσεις στον κλάδο, με βάση την έλλειψη εργαζομένων και την πιο απαιτούμενη θέση στην τοπική αγορά. Θα πρέπει να φέρει νέες ιδέες σε αυτούς τους ανθρώπους και ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθούν και να οδηγήσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

 • Δημιουργία σχέσης με τον πελάτη.
 • Εξερευνήστε πρώτα την κατάσταση του πελάτη και έπειτα ιδέες για την καριέρα του.
 • Γεμίστε τα κενά των γνώσεών του, εάν είναι απαραίτητο.
 • Κατανοήστε και συμφωνήστε για δράσεις (καθορίστε στόχους) που θα επιτρέψουν στους ανέργους να προχωρήσουν μπροστά.
 • Χρησιμοποιήστε ανοιχτές ερωτήσεις.
 • Αναλογιστείτε την ιστορία του πελάτη σας χρησιμοποιώντας τις συμβουλευτικές σας ικανότητες περίληψης.
 • Βοηθήστε τον για να κάνει μια σταδιοδρομία με νόημα, κατανοήστε τις αξίες και τα ταλέντα/προσόντα τους.
 • Βοηθήστε τον να βελτιώσουν την απόδοση τους σε συνεντεύξεις. Χρησιμοποιήστε δεξιότητες δικτύωσης και συμβουλευτικής για την ανάπτυξη οργανισμών και συστημάτων που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να επιτύχουν σε αυτούς τους οργανισμούς και συστήματα.
 • Διαχειριστείτε τις πολυπλοκότητες της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της λήψης αποφάσεων καριέρας σε μια εύθραυστη και μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
 • Βοηθήστε στον προσδιορισμό των στόχων της καριέρας τους και πως να τους επιτύχουν μέσω της ανάλυσης της εμπειρίας τους και των προηγούμενων γνώσεων τους.
 • Επιτρέψτε στους άνεργους να εκτιμήσουν τα δυνατά τους σημεία και προετοιμάσετε για μελλοντική επιτυχία.
 • Βοηθήστε τους για να εντοπίσουν συνδέσμους με το εκπαιδευτικό σύστημα για μια πιθανή επανεκπαίδευση.
 • Βοηθήστε τους ανέργους να εξοικειωθούν την ιδέα του IKIGAI, σε περίπτωση που θα χρειαστούν βοήθεια με έναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις δυνάμεις τους, τι τους αρέσει να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν για χρήματα και τι χρειάζεται ο κόσμος γενικότερα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.skills-up.eu/ikigaiconcept/

Εάν ένας πελάτης, ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση είναι ο άνεργος (ή ένα άτομο που θέλει να αλλάξει δουλειά) δείξει ενδιαφέρον για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ του και υποστήριξη για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχούς εξέλιξης της σταδιοδρομίας του. Κάτι τέτοιο αποτελεί σημάδι ότι ο πελάτης είναι αυτοπαρακινούμενος, το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες του στην αγορά εργασίας.

Ο πελάτης θα ολοκληρώσει το τεστ στο σπίτι και στη συνέχεια θα φέρει τα αποτελέσματα στη συμβουλευτική εταιρεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται ο πελάτης να ζητήσει την υποστήριξή σας κατά την υποβολή του τεστ. Επιτρέψτε τους να ζητήσουν της βοήθειά σας εάν χρειαστεί.

Παρακαλώ δείτε τα θέματα τα οποία μπορείτε να συζητήσετε σε μια συμβουλευτική σταδιοδρομίας:

1η Συμβουλευτική σταδιοδρομίας:

 • Συνιστάμενη διάρκεια συμβουλευτικής: 60 λεπτά.
  ● Μπορεί να γίνει διαδικτυακά ή στο γραφείο του συμβούλου καριέρας.
  ● Ο σύμβουλος καριέρας θα παρουσιάσει στον πελάτη τι αποκαλύπτει το τεστ. Οι σύμβουλοι καριέρας περιγράφουν και εξηγούν τον τύπο προσωπικότητας, τις αδυναμίες και τα προσόντα του πελάτη μαζί με πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων.
  ● Κάντε έναν απολογισμό με τον πελάτη και ρωτήστε τον για την τρέχουσα κατάσταση της ζωής τους, τις προηγούμενες εμπειρίες, τα σημερινά συναισθήματά του, την εκπαίδευση, το ιστορικό της καριέρας τους, τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψαν / άλλαξαν προηγούμενες εργασίες, τους νέους στόχους, τις φιλοδοξίες, τις ιδέες τους για τη μελλοντική απασχόληση, ποιες δραστηριότητες έχουν ήδη κάνει για να βρούνε νέα εργασία, για ποιο είδος θέσεων εργασίας και βιομηχανίας ενδιαφέρονται ή θαυμάζουν, πάνω σε τι θέλουν να μάθουν και να βελτιωθούν.
  ● Ρωτήστε τους αν τους άρεσε όταν συμπλήρωναν το τεστ και τι πιστεύουν για τα αποτελέσματά τους. Εξερευνήστε ποιο κομμάτι του τους παρακίνησε, βρήκαν ότι έχει νόημα και τους έκανε εντύπωση. Από την άλλη, προσπαθήστε επίσης να μάθετε ποιο κομμάτι του τεστ δεν τους ταίριαξε. (Μέσα από αυτό, θα δείτε τη δέσμευσή τους και τη γνώμη τους για τα αποτελέσματα, το επίπεδο της αυτοσυνείδησης και του κινήτρου τους).
  ● Βοηθήστε τους να διευκρινίσουν που μπορούν να βρουν εργασία, πώς πρέπει να αναζητήσουν εργασία και πως να υποβάλουν αίτηση για αυτήν.
  ● Συμφωνείστε με τα βήματα που θέλει να ακολουθήσει ο πελάτης.

H 2η – 3η Συμβουλευτική μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Συνιστώμενη διάρκεια συμβουλευτικής: 60 λεπτά.
  ● Προετοιμασία για συνέντευξη, σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, βιογραφικό σημείωμα κ.λπ.
  ● Λάβετε υπόψιν τα προσόντα του πελάτη σας και πώς να τα κάνετε πιο δυνατά, πώς να τα χρησιμοποιήσετε.
  ● Δώστε συμβουλές στο πώς να αποφύγει ή / και να αντικαταστήσει τις αδυναμίες του ο πελάτης.
  ● Προετοιμασία σταδιοδρομίας και ήπιων δεξιοτήτων.
  ● Μετά από κάθε συνεδρία, συμφωνήστε με τα βήματα που θέλει να ακολουθήσει ο πελάτης.

Μόλις ένας άνεργος πελάτης κάνει κράτηση μιας συμβουλευτικής μαζί σας, υπάρχουν δυνατότητες να αναπτύξετε τις ακόλουθες δεξιότητες μαζί τους. Θα δείτε επίσης το εύρος του τι μπορούν να μάθουν:

1.Ήπα Δεξιότητα: Αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία

Σημασία αυτής της δεξιότητας: η ικανότητα διαχείρισης διαφορετικών σχέσεων στην εργασία, η ικανότητας εξήγησης και μεταφοράς πληροφοριών προς άλλους έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές,η ικανότητα να πουλήσει γρήγορα ένα προϊόν ή μια ιδέα, βοήθεια ατόμων με πιθανά προβλήματα, εργασία μέσα σε ομάδες.

Τι θα μάθουν:

 • Γιατί η επικοινωνία και η συνεργασία είναι σημαντικές
  ● Τους κανόνες της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  ● Βασικές δεξιότητες επικοινωνίας
  ● Συνεργασία στο χώρο εργασίας
  ● Αποτελεσματικές προσωπικές παρουσιάσεις στο χώρο εργασίας
 1. Ήπια Δεξιότητα: Προληπτικότητα

Σημασία αυτής της ικανότητας: να παίρνετε πρωτοβουλίες, τόσο γενικά όσο και για να βρείτε μία δουλειά, να μην μένετε στάσιμοι και να ολοκληρώνετε τα πράγματα.

Τι θα μάθουν:

 • Τι είναι η προληπτικότητα
  ● Πως να εστιάζετε στα σωστά: ο κύκλος επιρροής
  ● Προληπτικότητα στο χώρο εργασίας
 1. Ήπια Δεξιότητα: Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Σημασία αυτής της ικανότητας: να είσαι ευέλικτος, να αυτοσχεδιάζεις, να μπορείς να διαχειριστείς τόσο οποιαδήποτε αλλαγή αλλά και τις απρόσμενες στιγμές, να προσαρμόζεσαι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να έχεις ανοχή στην απογοήτευση από τις αποτυχίες – να είσαι αυθόρμητος, ικανός να καθοδηγείς τα συναισθήματά σου.

 

Τι θα μάθουν: 

 • Τι είναι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία και γιατί είναι σημαντικές
 • Τι είναι η αλλαγή και πώς μας επηρεάζει
 • Πως να αντιδρούν και προσαρμόζονται σε καταστάσεις στο χώρο εργασίας
 • Πως να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας σε καταστάσεις πίεσης
 1. Ήπια Δεξιότητα: Ανθρωποκεντρικός και πελατοκεντρικός προσανατολισμός

Σημασία αυτής της ικανότητας: να είστε υποστηρικτικοί, εξυπηρετικοί και με ενσυναίσθηση ενώ αλληλεπιδράτε με άλλους, να δημιουργείτε αρμονία, να έχετε κατανόηση για τους άλλους ώστε να δημιουργείτε ομάδες, να κάνετε υγιείς σχέσεις με άλλους.

 

Τι θα μάθουν:
● Τι είναι οι ανθρωποκεντρικές και πελατοκεντρικές δεξιότητες και γιατί είναι σημαντικές
● Ενσυναίσθηση
● Συναισθηματική αυτογνωσία
● Συναισθηματική αυτορρύθμιση
● Ομαδική εργασία
● Επίλυση ζητημάτων εξυπηρέτησης πελατών

 

 1. Ήπια Δεξιότητα: Δημιουργικότητα

Σημασία αυτής της ικανότητας: η ικανότητα να σκεφτόσαστε νέες και διαφορετικές πηγές εργασίας, να βρίσκετε καινοτόμους τρόπους αυτοπραγμάτωσης, να φέρνετε νέες ιδέες στην εργασία, ιδέες για βελτιώσεις ή να δημιουργείτε πρωτότυπες λύσεις και αυτοπραγμάτωση.

 

Τι θα μάθουν: 

 • Τι είναι η δημιουργικότητα και η σημασία της
  ● Εναλλακτική σκέψη
  ● Πώς να βελτιώσετε τη δημιουργικότητα
  ● Δημιουργικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας
 1. Ήπια Δεξιότητα: Ηγεσία

Σημασία αυτής της δεξιότητας: να οδηγείτε τη ροή εργασίας τόση της δικής σας όσο και των άλλων, να κινήστε και να παρακινείτε τους άλλους, να ξεκινάτε έργα και να διαχειρίζεστε ομάδες και ομαδικούς στόχους, να πουλάτε ιδέες.

Τι θα μάθουν: 

 • Τι είναι οι ηγετικές δεξιότητες
  ● Προσωπική ηγεσία
  ● Ηγεσία στο χώρο εργασίας
  ● Πώς να βελτιώσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες
 1. Ήπια Δεξιότητα: Επίτευξη, απόδοση, φιλοδοξία και προσανατολισμός στόχου

Σημασία αυτής της ικανότητας: να καθοδηγείστε από εσωτερικά κίνητρα, να ξέρετε ακριβώς τι θέλουν οι άνθρωποι να επιτύχουν ώστε να έχουν καλύτερη παραγωγικότητα και προσανατολισμό στόχου, να επιτύχουν τους στόχους, να είναι σε θέση να οργανώνονται, να εργάζονται αποτελεσματικά και ως μέρος ενός συστήματος.

 

Τι θα μάθουν:

 • Η σημασία να έχουν και να επιτυγχάνουν στόχους στη ζωή τους
  ● Όλα ξεκινούν με το χαρακτήρα και τη στάση μας
  ● Πως να θέτουν στόχους
  ● Πως να επιτυγχάνουν τους στόχους τους
  ● Πως να ξεπερνούν τους φόβους τους
 1. Ήπια Δεξιότητα: Αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

Σημασία αυτής της δεξιότητας: να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, να σκέφτονται αφηρημένα, να κατανοούν επιστημονικές θεωρίες, να λύνουν μαθηματικά προβλήματα, να γνωρίζουν θέματα πληροφορικής και ανάλυσης δεδομένων, να είναι ακριβείς, προσανατολισμένοι στη λεπτομέρεια, μεθοδικοί, συστηματικοί.

Τι θα μάθουν:

 • Τι είναι η αναλυτική σκέψη και γιατί είναι χρήσιμη
  ● Τι σημαίνει να είναι κάποιος αναλυτικός στοχαστής
  ● Η αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων στην πράξη
  ● Αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
 1. Ήπια Δεξιότητα: Δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης

Σημασία αυτής της ικανότητας: να είστε σε θέση να ολοκληρώνετε τις εργασίες σας, να ελέγξετε, να εφαρμόσετε, να λύσετε ή να παραδώσετε, να φέρνετε τα πράγματα εις πέρας, να έχετε μια πρακτική / λειτουργική προσέγγιση, να οργανώσετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να είστε αποτελεσματικοί και συνεπείς, δομημένοι.

 

Τι θα μάθουν: 

 • Γιατί πρέπει να προγραμματίζουν
 • Πίνακας Eisenhower
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Οργανωτικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας
 1. Ήπια Δεξιότητα: Μαθησιακές δεξιότητες

Σημασία αυτής της ικανότητας: να είναι σε θέση να αναπτυχθεί με βάση την αγορά εργασίας και των αναγκών των εταιρειών, να έχει οποιαδήποτε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων, την ικανότητα να διδάξει, να εκπαιδεύσει, να οδηγήσει ή να εκπαιδεύσει τους άλλους.

 

Τι θα μάθουν: 

 • Τι είναι η μάθηση και η σημασία της μάθησης
 • Ο κύκλος μάθησης
 • Στυλ μάθησης των Honey και Mumford
 • Στυλ εκμάθησης VAK

Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Spokane, A. R., Meir, E. I., & Catalano, M. (2000). Person–environment congruence and Holland’s theory: A review and reconsideration. Journal of vocational behaviour, 57(2), 137-187.

Tinsley, H. E. (2000). The congruence myth: An analysis of the efficacy of the person-environment fit model. Journal of vocational behaviour, 56(2), 147-179

Ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στο τεστ SkillsUp

 1. Φτιάχνετε συχνά λίστες με τις υποχρεώσεις σας, και αν ναι τις τηρείτε αυστηρά;
 2. Σας αρέσει η ανάληψη κινδύνων;
 3. Είστε οργανωτικοί;
 4. Πού θα προτιμούσατε να εργάζεστε;
 5. Επιτυγχάνετε συχνά τους στόχους σας;
 6. Αναζητάτε ευκαιρίες για να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους;
 7. Σας προσελκύουν οι δημιουργικές δραστηριότητες.
 8. Πώς μεταδίδετε κακές ειδήσεις;
  1. Ευθέως
  2. Ωραιοποιώντας την αλήθεια
 9. Σας αρέσει η έρευνα και η συλλογή νέων πληροφοριών.
 10. Οι δημιουργικές εργασίες δεν σας αγχώνουν.
 11. Οι άλλοι ζητούν συχνά τη βοήθεια σας για την επισκευή πράγματων.
 12. Φεύγετε για διακοπές σε μια εβδομάδα…
  1. Έχω ήδη ένα αυστηρό πρόγραμμα όλων των δραστηριοτήτων μου
  2. Θα δω τι θα γίνει στην πορεία
 13. Σας αρέσει όταν περιτριγυρίζεστε από άλλους ανθρώπους;
 14. Έχετε συχνά στιγμές κατά τις οποίες συνειδητοποιείτε ξαφνικά κάτι.
 15. Σας αρέσει να διαπραγματεύεστε για μια καλή τιμή;
 16. Θα προτιμούσατε να…
  1. Αυτοσχεδιάσετε
  2. Ακολουθήσετε το πρόγραμμα
 17. Σας αρέσει να φροντίζετε τους άλλους;
 18. Θα προτιμούσατε να φτιάξετε παρά να σχεδιάσετε ένα προϊόν.
 19. Είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε την άνεσή σας για να επιτύχετε;
 20. Είναι να πάτε για σκι για πρώτη φορά…
  1. Παίρνετε τα σκι, πηγαίνετε στην πλαγιά και δοκιμάζετε μόνοι σας
  2. Περιμένετε να λάβετε τις οδηγίες και ένα βίντεο εκμάθησης
 21. Σχεδιάζετε την ημέρα σας;
 22. Είναι σημαντικό για εσάς να εκφράζεστε δημιουργικά.
 23. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, τι προτιμάτε να κάνετε;
  1. Παίρνετε τηλέφωνο τους φίλους σας και κάνετε σχέδια μαζί
  2. Μπορείτε επιτέλους να μάθετε πιο πολλά για εκείνο το θέμα που σας ενθουσίασε
 24. Μπορείτε εύκολα να φτιάξετε ένα σκασμένο λάστιχο σε ένα ποδήλατο;
 25. Σας αρέσει να βοηθάτε άλλους στο να βρίσκουν πληροφορίες;
 26. Αφιερώνετε συχνά το χρόνο σας στη δημιουργική εργασία;
 27. Θα προτιμούσατε να…
  1. Συζητήσετε και να δικτυωθείτε σε μια εκδήλωση
  2. Παρακολουθήσετε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 1 ώρας
 28. Αγχώνεστε όταν άλλοι άνθρωποι δεν ακολουθούν τους κανόνες;
 29. Είστε πρόθυμοι να διαβάσετε για ώρες για να κατανοήσετε καλύτερα το θέμα;
 30. Ποιoν εργασιακό ρόλο θα επιλέγατε;
  1. Να εργάζεστε στο προϊόν
  2. Να μιλάτε με πελάτες
 31. Μελετάτε το πώς λειτουργούν τα πράγματα;
 32. Διορθώνετε μόνοι σας τα χαλασμένα πράγματα;
 33. Τι προτιμάτε να κάνετε σε πάρτι στον κήπο;
  1. Να φτιάξετε το φαγητό
  2. Να μιλάτε με τους επισκέπτες, να γεμίζετε τα ποτήρια τους, να διατηρείτε μια καλή ατμόσφαιρα

Διαβάστε το αρχείο

Πατηστε εδω να κατεβασετε το αρχειο