ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε αυτές τις ενότητες αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει στην ετοιμότητα εργασίας και τις διαπροσωπικές δεξιότητες ανέργων. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε επιλεγμένα θέματα ήπιων δεξιοτήτων. Κάθε μια από αυτές τις δεξιότητες αντιπροσωπεύει διαφορετικές δυνατότητες προσωπικότητας ως αποτέλεσμα του τεστ SkillsUp. Οι ήπιες δεξιότητες χωρίζονται σε 10 θέματα και το καθένα παρουσιάζεται στην ομάδα στόχου μέσω ενός εκπαιδευτικού βίντεο και ενός αρχείου PDF.

Επίτευξη, απόδοση, φιλοδοξία και προσανατολισμός στόχου

 • Μάθετε για τη σημασία και το ρόλο των στόχων στη ζωή σας.
 • Μάθετε περισσότερα για το ρόλο των αξιών και του χαρακτήρα στην επίτευξη των στόχων σας.
 • Κατανοήστε τη σημασία των συνηθειών για την εκτέλεση και την επίτευξη του στόχου και πώς να αναπτύξετε αυτές τις ικανότητες.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

 • Κατανοήστε την έννοια της προσαρμοστικότητας και της ευελιξίας και τη σημασία τους στη ζωή και την εργασία.
 • Λάβετε μια βασική εικόνα της αλλαγής και το πώς μας επηρεάζει.
 • Μάθετε στρατηγικές σχετικά με το πώς να αντιδράσετε και να διαχειριστείτε τις αλλαγές στο χώρο εργασίας.
 • Εξοικειωθείτε με μερικές στρατηγικές για τον έλεγχο των συναισθημάτων μας υπό πίεση.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

 • Κατανοήστε τη σημασία της αναλυτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.
 • Εξερευνήστε τι σημαίνει να είστε αναλυτικός στοχαστής.
 • Μάθετε τα βασικά βήματα της αναλυτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων.
 • Λάβετε πληροφορίες σχετικά με αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας και στην καθημερινή ζωή. “
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία

 • Κατανοήστε τη σημασία της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας στο χώρο εργασίας.
 • Εξοικειωθείτε με τους κανόνες και τις δεξιότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας στο χώρο εργασίας.
 • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας για να βελτιώσετε την επιτυχία στο χώρο εργασίας μέσω πρακτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημιουργικότητα

 • Κατανοήστε τη σημασία της δημιουργικότητας ως δεξιότητα.
 • Μάθετε πώς μπορούμε να λύσουμε προβλήματα και να βρούμε λύσεις με διαφορετικούς τρόπους.
 • Εξερευνήστε τη δική μας δημιουργικότητα και τις χρήσεις της στο χώρο εργασίας.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προδραστικότητα

 • Μάθετε για τη σημασία της προνοητικότητας.
 • Κατανοήστε την έννοια του «κύκλου επιρροής».
 • Λάβετε μια εικόνα για το τι σημαίνει να είμαστε προνοητικοί και να παίρνετε πρωτοβουλίες στο χώρο εργασίας.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαθησιακές δεξιότητες

 • Κατανοήστε τη σημασία της μάθησης.
 • Εξερευνήστε πώς μαθαίνουμε και πότε μαθαίνουμε καλύτερα – ποιο είναι το προσωπικό σας στυλ μάθησης.
 • Μάθετε πώς μπορούμε να διδάσκουμε και να εκπαιδεύουμε αποτελεσματικά τους άλλους με βάση το στυλ μάθησης τους.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσανατολισμός ατόμων και πελατών

 • Μάθετε γιατί οι δεξιότητες των ανθρώπων είναι σημαντικές στη ζωή και στην εργασία.
 • Μάθετε πώς  μπορείτε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας προς τα άτομα και τους πελάτες.
 • Εξοικειωθείτε με τις στρατηγικές για την υποστήριξη των πελατών σας.
 • Κατανοήστε τη σημασία της αυτογνωσίας και της ενσυναίσθησης και πώς να τις βελτιώσετε.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης

 • Λάβετε πρακτικές πληροφορίες για το πώς να βελτιώσετε τις οργανωτικές σας δεξιότητες και να λύνετε κάποια προβλήματα πιο γρήγορα.
 • Να είστε σε θέση να δομήσετε το χρόνο σας καλύτερα και να αναθέσετε αποτελεσματικά την εργασία σε άλλους.
 • Εξοικειωθείτε με απλά εργαλεία για να βελτιώσετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων και παράλληλα την σχεδίαση και οργάνωση καθορισμένων στόχων, προσωπικών ή επαγγελματικών.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηγετικες ικανότητες

 • Μάθετε για τις ηγετικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικής ηγεσίας.
 • Ανακαλύψτε τεχνικές αυτοπαρακινησης και πώς να χτίσετε ένα προσωπικό όραμα.
 • Κατανοήστε τη σημασία της ηγεσίας στο χώρο εργασίας και τι διακρίνει την ηγεσία από τη διαχείριση.
 • Εξοικειωθείτε με διαφορετικά στυλ ηγεσίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την καθοδήγηση μιας ομάδας.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ