Στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ο εταίρος από την Ελλάδα, Εκπαιδευτικός Όμιλος E-SCHOOL παρουσίασε το σχέδιο Skills Up σε Ευρωπαίους συνεργάτες κατά τη διάρκεια μιας Διακρατικής Συνάντησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα.
Η δράση διάδοσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου «Σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης» (ΜΕΜ) με αριθμό 2019-1-EL01-KA204-062923.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο MEM στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.erasmusplus.edu.gr/en/projects/