Το σχέδιο SkillsUp θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή εκπαίδευση και θα παραγματοποιεί διαδικτυακές συναντήσεις σε μηνιαία βάση.
Πιστεύουμε ότι οι διαδικτυακές συναντήσεις και η ψηφιακή εκπαίδευση σηματοδοτούν το μέλλον, όχι μόνο λόγω της τωρινής κατάστασης αλλά και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.