Vzdělávací dovednosti

„Žijeme v náročné době. Každý den po celém světě se lidé potýkají s různými náročnými situacemi, osobně i profesionálně. Vzdělání bylo klíčem nejen k překonání výzev, ale také k naplnění vašeho osobního potenciálu. Existuje mnoho příležitostí našich znalostí a dovedností, formálně i neformálně, v tradiční třídě nebo online, ve skupině nebo samostatně. Je vaší odpovědností zavázat se k celoživotnímu učení, abyste byli vaší profesi aktuální nebo abyste mohli expandovat do nových profesních oborů.
Znalost vašeho preferovaného stylu učení vám poskytne výhodu efektivnějšího učení. Pochopení toho, jak se učíte, vás zároveň učiní rozumnějšími, když jste v roli učitele, mentora nebo školitele. “

Přečtěte si soubor

KLIKNUTÍM SEM PROHLÉDNĚTE SOUBOR