V rámci realizace projektu Erasmus + s názvem „Online vzdělávání zaměřené na rozvoj talentů, kariérní rozvoj a měkké dovednosti nezaměstnaných“ s kódem 2019-1-SK01-KA204-060805 je paní Kourdi Alexandra, která je zaměstnankyní OAED, navštívil prostory vzdělávací skupiny E-SCHOOL v pátek 22. listopadu 2019. OAED je orgán veřejné správy, který řídí politiky trhu práce. Paní Kourdi Alexandra byla informována o projektu SkillsUp. Byl představen cíl projektu a dosavadní výsledky. Náš projekt jí připadal zajímavý a vyjádřila přání své organizace podporovat nás. Velká část naší diskuse byla zaměřena na to, jak lze výsledky projektu začlenit do naší komunity. Bylo to plodné setkání, které vytvořilo konkrétní spojení mezi účastnickými organizacemi.