Setkání Talent Centra CZ / SK s Engage Hill ohledně použité metodiky testování 26. listopadu v kanceláři v Praze jménem projektu ID: 2019-1-SK01-KA204-060805. Naše česká partnerka Jana Svarna hovořila s Egitou Renovica a Filipem Brodanem, majiteli společnosti a odborníky na aplikaci, která měří postoje, silné a osobní vlastnosti zaměstnanců a nezaměstnaných z různých sociálních skupin. V rámci tohoto sezení jsme diskutovali o podrobnostech metodiky a jejích možných dopadech.