„Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání dospělých v kariérovém poradenství, rozvoj talentu a měkkých dovedností nezaměstnaných s cílem nalézt lepší zaměstnání a spokojenost v jejich životě a navázat mezinárodní spolupráci. V rámci projektu proto budou intelektuální výstupy představovat online testy, online výukové materiály a videa a webovou stránku. K realizaci projektu budou uspořádána 4 projektová setkání, aby bylo zajištěno řízení projektu, rozdělení rolí a kontrola implementace projektu. V rámci projektu budou uspořádány 2 vzdělávací aktivity a 1 multiplikační akce. “

  1. Nezaměstnaní – budou zapojeni do multiplikační akce, kde jim budou představeny výstupy projektu a následně první účastníci, kteří budou testovat testy a výukové materiály. Výběr těchto účastníků zajistí každý partner na základě připravené přihlášky. Přihláška určí motivaci účastníků k účasti na multiplikačním setkání a jejich očekávání.
  2. Pracovníci partnera – budou se podílet na projektovém řízení projektu, budou se účastnit projektových jednání, připravovat intelektuální výstupy projektu, budou se účastnit vzdělávacích aktivit organizovaných partnerem na Slovensku a v Řecku. Za výběr těchto účastníků budou odpovědní jednotliví partneři.
  3. Účastníci budou vybráni na základě jejich odbornosti. Kariérní poradci – budou zapojeni do vzdělávacích aktivit projektu, kde budou proškoleni a zároveň se účastní na multiplikačné akci. Každý partner si vybírá kariérní poradce ze své vlastní země. Výběr bude založen na odborných znalostech. “

„Realizace projektu vedla k následujícím výsledkům:

  1. Testování a poskytování kariérového poradenství studentům (nezaměstnaným).
  2. Tvorba kvalitních a volně dostupných materiálů pro rozvoj osobního růstu, seberozvoje a pro získávání měkkých dovedností.
  3. Použitelnost připravených materiálů pro studenty (nezaměstnané), ale také pro kariérové ​​poradce a kouče.
  4. Vypracování testu k určení potenciálu studujících (nezaměstnaných).
  5. Vytvoření nástroje pro sebehodnocení pokroku žáků (nezaměstnaných).
  6. Vytváření partnerství mezi organizacemi a pokračování v rozvoji těchto partnerství.

Dokončení tohoto projektu pomohlo partnerům přispět ke zlepšení vzdělávání dospělých, pokud jde o poskytování poradenství a rozvoj měkkých dovedností pro nezaměstnané. “