Proaktivita

„Být proaktivní neznamená, že jste agresivní a ctižádostiví, nebo něco děláte dříve, než to udělá někdo jiný. Být proaktivní znamená, že jste si vědomi své odpovědnosti a schopnosti zvolit si, jak budete v určitých situacích jednat. Jste schopni reagovat pozitivním způsobem. Když se rozhodnete přesunout naše zaměření z reaktivního na proaktivní chování, volíte své činy. Musíte si však být vědomi, když si můžete svobodně zvolit své činy, nemůžete si svobodně zvolit důsledky těchto činů. Můžete se například rozhodnout, že se k zákazníkovi budete chovat dobře, ale stále se nemůžete rozhodnout, zda si zákazník váš produkt koupí nebo ne.
Budou chvíle, kdy vaše akce, i když jsou pozitivní, povedou k následkům, které nebudete chtít nebo se vám nebudou líbit – to jsou chyby. Musíte si uvědomit, že vaše minulé chyby jsou všechny v kruhu zájmu, už nad nimi nemáte žádnou moc. Proaktivním přístupem k chybám je okamžitě je uznat, opravit a poučit se z nich. Tímto způsobem nad vámi nebudou mít žádnou moc, místo toho budete znovu zmocněni. Takto proměníte neúspěch v úspěch. “

Přečtěte si soubor

KLIKNUTÍM SEM PROHLÉDNĚTE SOUBOR