METODOLOGIE

Abychom lépe porozuměli logice testu SkillsUp a také způsobu interpretace výsledků testu, vytvořili jsme metodiku pro obě naše cílové skupiny: kariérové ​​poradce a nezaměstnané. Kromě interpretace testu se metodologie zaměřuje také na logiku vytvoření testu, definici vybraných 10 měkkých dovedností a na proces kariérového poradenství mezi našimi cílovými skupinami.

Kariérní poradci

Metodika je založena na teorii odborné psychologie (Hollandova teorie). Při vývoji tohoto testovacího modelu jsme se zaměřili na konstrukci „Congruence“, kterou definoval Holland (1997) jako kompatibilitu podobnosti jednotlivce s typem práce nebo prostředím, ve kterém se jedinec nachází. Ačkoli shoda obecně odpovídá shodě mezi osobností a výběrem povolání.

DALŠÍ INFORMACE

Nezaměstnaní lidé

Test SkillsUp byl vytvořen speciálně pro ty z vás, kteří jsou nezaměstnaní a hledají práci lokálně nebo v rámci EU. Je vhodný také pro ty, kteří chtějí najít nejlepší pracovní pozici a seberealizaci podle svých znalostí, schopností a ambicí. Test poskytuje přímou a snadnou metodu, jak zjistit, který typ osobnosti vám nejvíce vyhovuje, s přihlédnutím k tomu, že každý člověk je jedinečný.

DALŠÍ INFORMACE