COURSES

V této části jsme vyvinuli výukové materiály zaměřené na pracovní připravenost a mezilidské dovednosti nezaměstnaných. Tyto materiály zahrnují vybraných 10 témat měkkých dovedností. Každé téma představuje také různé silné stránky osobnosti a souvisí s výsledky testu SkillsUp. Každé téma je prezentováno cílové skupině prostřednictvím vzdělávacího videa a zdroje PDF

Dosažení, výkon, ambice a orientace na cíl

 • Dozvíte se o důležitosti a roli cíle ve vašem životě.
 • Získejte vhled do role hodnot a charakteru při dosahování vašich cílů.
 • Pochopte důležitost návyků pro výkon a úspěchy a jak je rozvíjet.
DALŠÍ INFORMACE

Flexibilita a Adaptabilita

 • Pochopit význam adaptability a flexibility a její smysl v životě a práci.
 • Získejte základní informace o změně a o tom, jak vás změna ovlivňuje.
 • Dozvíte se o strategiích, jak reagovat a řídit změny na pracovišti.
 • Seznamte se s některými strategiemi, jak ovládat vaše emoce pod tlakem.
DALŠÍ INFORMACE

Analytické myšlení a řešení problémů

 • Pochopte důležitost analytického myšlení pro řešení problémů a rozhodování.
 • Prozkoumejte, co to znamená být analytickým myslitelem.
 • Naučte se základní kroky analytického myšlení a řešení problémů.
 • Získejte přehled o účinných technikách řešení problémů na pracovišti i v každodenním životě.
DALŠÍ INFORMACE

Efektivní komunikace a spolupráce

 • Pochopte důležitost dobré komunikace a spolupráce na pracovišti.
 • Osvojte si pravidla a dovednosti efektivní komunikace a spolupráce na pracovišti.
 • Naučte se, jak pomocí komunikačních a kooperačních dovedností zlepšit úspěch na pracovišti pomocí praktických cvičení a příkladů.
DALŠÍ INFORMACE

Kreativita

 • Pochopte důležitost kreativity jako dovednosti.
 • Zjistěte, jak můžete vyřešit problémy, a najít řešení různými způsoby.
 • Prozkoumejte vaši vlastní kreativitu a její využití na pracovišti.
DALŠÍ INFORMACE

Proaktivita

 • Dozvíte se o důležitosti proaktivity.
 • Pochopte koncept „Kruhu vlivu“.
 • Získejte přehled o tom, co to znamená být proaktivní a iniciativní na pracovišti.
DALŠÍ INFORMACE

Vzdělavací dovednosti

 • Pochopte důležitost učení.
 • Prozkoumejte, jak se učíte a kdy se učíte nejlépe – jaký je váš osobní styl učení.
 • Zjistěte, jak můžete efektivně učit a trénovat ostatní na základě jejich stylů učení.
DALŠÍ INFORMACE

Lidé a orientace na zákazníka

 • Zjistěte, proč jsou dovednosti lidí v životě a práci důležité.
 • Prozkoumejte, jak můžeme zlepšit lidi a dovednosti orientované na zákazníka.
 • Seznamte se se strategiemi zákaznické podpory.
 • Pochopte důležitost sebeuvědomění a empatie a toho, jak je zlepšit.
DALŠÍ INFORMACE

Plánování a organizační dovednosti

 • Získejte praktické informace o tom, jak zlepšit své organizační schopnosti a zvládnout věci.
 • Umět lépe strukturovat svůj čas a efektivně delegovat úkol ostatním.
 • Seznamte se s jednoduchými nástroji, abyste mohli zlepšit své rozhodování a proces řešení problémů při plánování a organizaci kolem stanovených cílů, osobních nebo profesionálních.
DALŠÍ INFORMACE

Vedení lidí

 • Dozvíte se o vůdčích schopnostech a charakteristikách osobního vedení.
 • Objevíte techniky sebamotivace a jak si vybudovat osobní vizi.
 • Pochopíte důležitost vedení na pracovišti a to, co odlišuje řízení od vedení.
 • Seznámíte se s různými styly vedení, které můžete použít při vedení týmu.
DALŠÍ INFORMACE