Analytické myšlení a řešení problémů

„Analytické myšlení je specifický způsob myšlení, který pomáhá shromažďovat a zkoumat informace a nacházet nejlepší řešení problémů různých typů. Je užitečný při jednoduchých každodenních rozhodnutích i při řešení problémů na pracovišti. Zaměstnavatelé mají rádi pracovníky se silnými analytickými schopnostmi , protože jsou nezávislí, umí shromažďovat a zkoumat informace a řešit problémy. Co to znamená být analytickým myslitelem? To znamená, že jste schopni shromažďovat informace, rozumět jim a používat je k řešení problémů. Taky to znamená myslet samostatně a používat rozum a logiku ve svém myšlení. Nikdy nesmíte něčemu věřit jen proto, že to někdo řekl nebo proto, že jsme to někde četli, a vždy se snažit dělat průzkum a zjistit, co je ve skutečnosti pravda. To také znamená být kritičtí vůči našim činům a způsobu myšlení a vždy hledat způsob, jak se zlepšit. Být upřímný ve svých slabostech a chybách může být těžké.
Většinu problémů dokážete vyřešit pomocí analytického myšlení. Než se rozhodnete, jak problém vyřešit, musíte o něm nejprve shromáždit co nejvíce informací. Poté musíte kriticky prozkoumat informace, abyste zjistili, co je pravdivé a užitečné a co ne. Než začnete jednat, musíte přemýšlet o tom, zda budou mít vaše akce nějaké negativní dopady a jak se jim můžete vyhnout nebo je minimalizovat. Existuje mnoho strategií pro řešení problémů, které můžete použít. Mezi nejběžnější a nejužitečnější patří IDEAL, pravidlo 80/20 a skupinová diskuse. Některé problémy jsou velmi velké a těžko řešitelné. U problémů, jako je tento, musíte myslet „za hranici možností“ a mít realistický cíl, aby byly lépe zvládnutelné, pokud je nebudete schopni vyřešit úplně.

Přečtěte si soubor

KLIKNUTÍM SEM PROHLÉDNĚTE SOUBOR