„Minulý týden (02.-05.02.21) vedoucí partner projektu Skills Up uspořádal 2. vzdělávací, školicí a výukové aktivitu pro všechny partnery projektu. Kvůli omezením Covid jsme se nemohli osobně setkat, ale úspěšně jsme absolvovali školení online.
Diskutovali jsme o všech důležitých prvcích souvisejících s realizací projektu a dohodli jsme se na plánu na další měsíce.
Uskutečnili jsme brainstorming všech intelektuálních výstupů, které mají být dodány našim cílovým skupinám v nejmodernějším stavu. “