„S potěšením oznamujeme, že se v řecké Kardici se konala 1. LTTA našeho projektu„ Online vzdělávání zaměřené na rozvoj talentů, kariérní rozvoj a měkké dovednosti nezaměstnaných – SkillsUp “s kódem 2019-1-SK01-KA204-060805 mezi 14.01.2020 a 16.01.2020.

Školení v prostorách E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP se zúčastnili partneři projektu ze Slovenska, České republiky, Slovinska a Řecka. Během této akce (školení online testů a online materiálů) se účastníci naučili, jak používat vzdělávací platformy pro potřeby vzdělávání dospělých. Obsahem školení byly: vzdělávací platformy, jejich výhody a nevýhody, možnosti jednotlivých vzdělávacích platforem, výhody a nevýhody online testování, možnosti online testování na vzdělávací platformě, metodický přístup k online testům, didaktické zásady při navrhování testů , praktické ukázky tvorby textu, získání praktických zkušeností s online testy na vybrané vzdělávací platformě. “